Podejmowanie decyzji związanych z życiem seksualnym