Zmiany w sromie

Zewnętrzne narządy płciowe, zwane sromem, w ok­resie dojrzewania również się zmieniają. Łatwo można odróżnić poszczególne części sromu posługując się lus­terkiem, tak jak dziewczyna na rysunku. Ilustracja ta przedstawia ponadto zewnętrzne narządy płciowe małej dziewczynki, dziewczyny w okresie dojrzewania i dorosłej kobiety.

Najlepszym sposobem zapoznania się z tą częścią ciała i zaobserwowania zmian zachodzących w okresie dojrzewania jest użycie lusterka i porównanie tego, co się w nim widzi, z rysunkiem. Twój srom nie musi wy­glądać dokładnie jak na ilustracji, gdyż ciało każdego człowieka ma pewne swoje, niepowtarzalne cechy. Ale gdy patrzysz na zdjęcie przedstawiające twarz człowie­ka, nie będziesz miała problemów ze znalezieniem na swojej twarzy takich elementów, jak nos, usta i oczy, mimo że zdjęcie nie jest odbiciem twojego własnego ob­licza. Tak samo, patrząc na rysunek obrazujący srom, możesz odróżnić poszczególne jego części. Po pewnym czasie nauczysz się rozpoznawać charakterystyczne cechy twoich organów płciowych, tak samo jak bez problemu możesz określić, czy twój nos jest prosty, czy zadarty.

Dla niektórych używanie lusterka do obserwacji na­rządów płciowych, dotykanie ich i uczenie się ich nazw jest wspaniałym pomysłem. Jedna z dziewcząt powie­działa nam:

Oglądałam siebie wiele razy. Pewnego razu mama wzięła lus­terko i doradziła mi jak oglądać te części ciała, oraz pokazała, jak to u niej wygląda. Dzięki temu wiem, jak to będzie, gdy do­rosnę. Mama nauczyła mnie wszystkich nazw oraz wyjaśniła, do czego każdy z organów służy.

Inne dziewczęta nie są tak swobodne w dotykaniu i patrzeniu na swoje narządy płciowe. Jedna z nich zwierzyła się:

Wydawało mi się to trochę nieprzyzwoite, że można wziąć lus­terko i oglądać to wszystko, ale byłam tak ciekawa, że pewnego dnia zamknęłam się w sypialni i z uwagą przyjrzałam się. Cie­szę się, że to zrobiłam. Dowiedziałam się więcej o sobie i nie jest to dla mnie już tajemnica.

Z kolei inna osoba stwierdziła stanowczo:

To obrzydliwe, nigdy tego nie zrobię.

Tę dziewczynę wychowano w przeświadczeniu, że jej narządy płciowe są czymś złym i nieczystym i że patrzenie na nie lub dotykanie ich jest wysoce nie­przyzwoite. Nawet jeśli nie zostałaś wychowana w po­dobnym duchu, możesz czuć się nieswojo odsłaniając swoje intymne części ciała. Prawdą jest, że ludzie nie rozmawiają zbyt często na temat organów płciowych. Jeśli wydaje się, że coś jest zbyt okropne, aby o tym rozmawiać, to rzeczywiście okazuje się okropne.

 

Jednakże nie ma nic nieczystego ani nieprzyzwoite­go w narządach płciowych. Ludzie mogą się czuć nie­swojo, gdyż kojarzą się one z seksem, co ludzi często peszy. Niektórym może wydaje się, że są one nieczyste, ponieważ otwory, przez które mocz i kał opuszczają nasze ciało, znajdują się tuż obok. W rzeczywistości or­gany płciowe nie są wcale brudniejsze niż jama ustna (tak naprawdę w jamie ustnej jest więcej zarazków).
Na następnych stronach omówimy poszczególne części sromu oraz ich ewolucję w okresie dojrzewania. Jeśli czujesz się nieswojo patrząc i dotykając tych częś­ci swojego ciała, to po prostu przeczytaj tych kilka stron i obejrzyj rysunki. Nie chcemy cię zmuszać do robienia czegokolwiek, co mogłoby cię wprawić w zak­łopotanie. Jeśli jednak kiedyś zaakceptujesz ten po­mysł, radzimy trzymać lusterko pod ręką, tak abyś podczas lektury mogła obejrzeć to, o czym mówimy. Możesz to zrobić w towarzystwie mamy, starszej sios­try lub koleżanki. Wybierz taki sposób, który wyda ci się najwłaściwszy.