Szyjka macicy

Na końcu pochwy można wyczuć twardą okrągłą wypukłość. Jest to szyjka macicy, czyli dolna część macicy, lekko wsunięta w pochwę. Po­dobnie jak pochwa, szyjka także rośnie podczas dojrze­wania, osiągając średnicę od 2 do 4 centymetrów u do­rosłej kobiety.

Wyczucie szyjki nie zawsze jest łatwe, gdyż znajdu­je się ona na końcu pochwy. Jeśli jednak spróbujesz napiąć mięśnie, jakbyś oddawała kał, będziesz mogła ją wyczuć. Twardością przypomina czubek nosa. Wgłę­bienie lub dołek, które może uda się wam wyczuć w środku szyjki, jest to wejście do jej kanału, połączenia między pochwą a macicą. Przez otwór ten, nie większy od główki zapałki, przedostaje się plemnik, aby połączyć się z jajeczkiem. Podczas miesiączki tą drogą przepływa krew, a podczas porodu organ ten, podobnie jak pochwa, rozciąga się, aby dziecko mogło się wydostać na zewnątrz.

Znajdujące się w pochwie i na szyjce gruczoły śluzo­we sprawiają, że gdy odczuwamy podniecenie, pochwa i szyjka macicy stają się wilgotne. Mogą być wilgotne także wtedy, gdy nie jesteśmy podniecone. Podobnie jak skóra na całym ciele, tak samo skóra wewnątrz pochwy stale się łuszczy i usuwa stare, obumarłe ko­mórki. W okresie dojrzewania ścianki pochwy usuwa­ją zbędne komórki znacznie szybciej niż w dziecińst­wie, tak więc gruczoły zaczynają wytwarzać śluz po­trzebny do usuwania zbędnych komórek. Rok lub na­wet wcześniej przed pierwszą miesiączką możecie zauważyć białawą lub przeźroczystą wydzielinę wydo­bywającą się z pochwy. Po wyschnięciu może ona zo­stawić na bieliźnie żółte plamy. Ta ciecz składa się z martwych komórek oraz śluzu. Jest to zjawisko jak najbardziej normalne i jeszcze jeden znak, że zaczy­nasz dojrzewać.

Jeśli jednak ta ciecz ma silny, nieprzyjemny zapach albo powoduje pieczenie lub zaczerwienienie pochwy, ma zielonkawoszarawy lub żółtawy kolor, może to być także objawem infekcji pochwy. Podobne zapalenia na ogół nie są groźne, lecz mimo to powinnyście udać się do lekarza i wyleczyć je jak najszybciej.