Narządy rodne

Zmiany na zewnątrz ciała: rozwój piersi, owłosienia łonowego, zmiany w sromie, są tylko odbiciem jeszcze ważniejszych zmian zachodzących wewnątrz naszego organizmu. Aby móc w pełni zrozumieć dojrzewanie oraz zjawisko miesiączki, musimy poznać dokonujące się w nas zmiany.

 

Człowiek ma zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrz­ne narządy płciowe. Wewnętrzne narządy u kobiety są nazywane organami rodnymi, ponieważ to właśnie dzięki nim możemy mieć dzieci. Rysunek 19 pokazuje dwa przekroje narządów rodnych – pochwy, macicy, jajowodów i jajników – u młodej dziewczyny i u doros­łej kobiety. Jak możecie łatwo zauważyć, z wiekiem zmienia się nieco ich kształt i wielkość. W tym rozdzia­le prześledzimy ewolucję narządów rozrodczych pod­czas dojrzewania.

Pochwa

Dowiedzieliście się, gdzie znajduje się ujście pochwy. Pochwa, mieszcząca się wewnątrz ciała, przypomina wciśnięty w głąb wore­ czek. Jest bardzo elastyczna, tak aby członek mógł się w niej łatwo zmieścić w czasie stosunku. Stopień roz­ciągliwości tego organu jest tak duży, że podczas poro­du dziecko tą drogą wydostaje się z macicy na zew­nątrz. W pozostałych przypadkach kojarzy się z nie nadmuchanym balonem, którego ścianki przylegają do siebie.

W dzieciństwie pochwa, tak jak i inne części nasze­go ciała, rośnie. W okresie dojrzewania, podobnie jak pozostałe części ciała, rośnie gwałtownie i bardzo szyb­ko osiąga rozmiar od 6 do 10 centymetrów.

Jeśli włożysz palec do pochwy, wyczujesz jej mięk­kie ścianki przyklejone jedna do drugiej. Pomysł wkła­dania palca do pochwy może ci się wydawać trochę dziwny. Wiele dziewcząt, a nawet już dorosłych kobiet myśli, że mogą sobie wtedy zrobić krzywdę. Jest to nie­możliwe. Nie jest bardziej niebezpieczne niż włożenie palca do ust. Zdarza się, że ujście pochwy i błona dzie­wicza są małe i napięte. Włożenie palca wywołuje wówczas uczucie przykrości, zwłaszcza kiedy niezbyt odpowiada ci taki sposób poznawania swojego cia­ła. Jest na to rada: jeśli sprawia ci to ból – nie rób tego. Użycie balsamu ułatwiłoby wsunięcie palca, nie nale­ży jednak używać kremów lub kosmetyków, które składają się z perfumowanych chemikaliów, ponie­waż mogłoby to podrażnić te okolice.

Naciskając palcem z dołu do góry wyczujesz kość łonową pokrytą miękką tkanką. Miejsce to jest dosyć wrażliwe, gdyż pod nim znajduje się cewka moczowa, przez którą mocz wypływający z pęcherza wydostaje się na zewnątrz. Nacisk taki może wywołać wrażenie konieczności oddania moczu.

Naciskając dolną część ścianki pochwy możesz wy­czuć drobne grudki. Jest to kał znajdujący się w jelicie grubym. Możemy go wyczuć dość łatwo, ponieważ ko­niec jelita znajduje się tuż pod pochwą.

Gdy wsuniesz palce głębiej i naciśniesz na ścianki pochwy, zauważysz, że tylko jej pierwsza część (około jednej trzeciej pochwy), wykazuje dużą wrażliwość na dotyk. Głębiej nie jest ona tak wrażliwa z powodu mniejszego unerwienia.