Jajowody

Jajowody, przez które jajeczko przedostaje się do macicy, podczas pokwitania wydłużają się i poszerza­ ją. Ale nawet u dorosłej kobiety nie są grubsze niż nit­ka spaghetti. Jajowody osiągają długość do 8 centy­metrów. Wewnątrz są pokryte drobnymi cienkimi włoskami zwanymi kosmkami, przyczepionymi do mięśni tworzących ścianki. Te mięśnie kurczą się i roz­luźniają, wprawiając w ruch włoski. Właśnie ten ruch przesuwa dojrzałe jajeczko w stronę macicy.

 


Macica

 

Podobnie jak inne narządy rodne, również macica powiększa się podczas dojrzewania, lecz nawet u do­rosłej kobiety jej rozmiar nie przekracza zaciśniętej pięści. Rysunek ilustruje przybliżone rozmiary ma­cicy i jajników u jedenastoletniej dziewczynki i u do­rosłej kobiety. Przerysuj je, wytnij wzdłuż przerywanej linii, przyłóż do swojego ciała. Da ci to pojęcie o rozmia­rach i umiejscowieniu tych organów oraz ich ewolucji w okresie dojrzewania.

Jak widziałyśmy na rysunku, macica zmienia nie tylko swój rozmiar, ale i ułożenie. U młodej dziew­czyny macica znajduje się w pionowym niemal położe­niu, ale z wiekiem pochyla się, przesuwając do pęche­rza. Nie następuje to jednak u wszystkich kobiet. Niektóre mają tak zwane tyłozgięcie macicy, co znaczy, że pozostaje ona prawie w pionowym ułożeniu lub skie­rowana jest w inną stronę. Dawniej sądzono, że tyłoz­gięcie mogło utrudniać zajście w ciążę. Z tym łączono też wszystkie bóle w krzyżu.

Wykonywano nawet ope­racje mające na celu właściwe nachylenie macicy. Dziś jednak wiemy, że nie ma to nic wspólnego ani ze zdol­nością do zachodzenia w ciążę, ani z żadnymi innymi problemami.