Cykl miesiączkowy i menopauza

Po pierwszej menstruacji u dziewczyny wystąpi owulacja (jajeczkowanie). Miesięczny rytm miesiączko­wania i owulacji nazywa się cyklem miesiączkowym. Powtarza się on regularnie przez wiele lat. Po osiąg­nięciu przez kobietę pewnego wieku (na ogół jest to między czterdziestym piątym a pięćdziesiątym piątym rokiem życia) ten rytm się kończy. Jajniki przestają co miesiąc produkować jajeczka, a więc ustaje proces przygotowywania i wydalania błony śluzowej macicy. Oznacza to, że nie zachodzi dłużej potrzeba krwawie­nia miesięcznego. Następuje tak zwana menopauza.

Może ona przyjść nagle. Na przykład jednego mie­siąca kobieta miesiączkuje normalnie, a następnego okres już się nie pojawia. Proces ten może także prze­biegać stopniowo. Kobieta zaobserwuje przerwę, nie będzie jednej czy dwóch miesiączek, po czym okresy znowu się pojawią, by stopniowo ukazywać się coraz mniej regularnie, aż do zupełnego wygaśnięcia.

Menopauza nie jest jedyną przyczyną niewystępo­wania menstruacji.

Podczas menopauzy ciało kobiety wytwarza mniej estrogenu i progesteronu. Większość kobiet przystoso­wuje się do tych zmian chemicznych bez problemów. Niektóre zaś miewają nagłe, krótkie uderzenia gorąca do głowy, wskutek czego obficie się pocą. Dla większoś­ci kobiet uderzenia te są kłopotliwe, ale nie są niebez­pieczne i nie wymagają opieki lekarskiej. Jednakże jest pewna grupa kobiet, u których są one tak gwałto­wne i częste, że pomoc lekarza okazuje się niezbędna.

Tak jak istnieje wiele mitów i nieporozumień na te­mat błony dziewiczej czy masturbacji, tak jest wiele przesądów dotyczących menopauzy. Kobiety przecho­dzące menopauzę lub przekwitanie, jak to się czasami określa, są bardziej podatne na depresje, niepokoje, na zachowania nie zawsze racjonalne. Kiedyś panowało przekonanie, że kobieta w tym okresie musi gwałtow­nie utyć, postarzeć się, przygarbić i że nie odczuwa po­trzeb seksualnych. Dziś wiemy, że to nieprawda. Me­nopauza nie musi wywoływać takich objawów. Jeśli się zetkniesz z podobnymi mitami, zignoruj je.

Ale przekwitanie to jeszcze bardzo odległa dla ciebie sprawa i na pewno bardziej jesteś zainteresowana in­formacjami o miesiączce. Przedtem jednak chciała­bym odpowiedzieć na pytanie, które często pojawia się w naszej klasowej skrzynce: „Czy jest możliwe, aby ktoś się urodził zarówno z męskimi, jak kobiecymi na­rządami płciowymi? "