Błona śluzowa macicy

Macicę wyścieła błona śluzowa. W dzieciństwie jest ona bardzo cienka, ale w miarę dojrzewania zachodzą w niej zmiany. Gdy jajniki zaczną wytwarzać wystar­czającą ilość estrogenu, błona śluzowa rozrasta się i wypełnia nowymi naczyniami krwionośnymi oraz gąbczastą wyściełającą tkanką. Do momentu pierw­szego, spowodowanego przez LH, wyjścia jajeczka z jajnika błona śluzowa dwukrotnie zwiększy swoją grubość i wypełni się krwią.

Po opuszczeniu jajnika przez jajeczko błona śluzo­wa ulega jeszcze jednej zmianie. Hormon LH, oprócz tego, że powoduje opuszczenie jajnika przez jajeczko, sprawia, iż pozostałości pęcherzyka Graafa zaczynają przybierać jasnożółty kolor. To, co powstanie nazywa­my corpus luteum (corpus znaczy po łacinie „ciało", a luteum – żółte) – ciałko żółte.

Ciałko żółte wytwarza nowy hormon – progesteron, który przedostaje się do macicy i sprawia, że błona ślu­zowa grubieje i zaczyna wytwarzać substancje odżyw­cze. Pomogą one zagnieździć się zapłodnionemu jajecz­ku i przekształcić się w płód.

Jeśli jajeczko nie zostanie zapłodnione, ciałko żółte przestaje wytwarzać progesteron i w ciągu paru dni rozkłada się. Bez tego hormonu także błona śluzowa macicy ulega rozkładowi. Gąbczasta tkanka i krew za­czynają odrywać się od ścianki macicy, zbierają się na jej spodzie i powoli, poprzez szyjkę macicy i pochwę, wydostają się na zewnątrz. Wydostawa­nie się na zewnątrz złuszczonej błony i krwi, trwające kilka dni, nazywamy miesiączką.