Szansa rozwoju

 

Sytuacja zakładania własnej rodziny jest cudowną szansą na przekroczenie samego siebie, na rozwój osobowy. Bo oto wszystko, co tworzymy, jest i będzie nasze. Robimy to dla sie­bie, dla przyszłych dzieci. Niestety, choć ten entuzjazm zwykle narasta, gdy młodzi są na swoim (choćby to był wynajęty jeden pokój na poddaszu), to nierzadko przygasa, gdy są u teściów na garnuszku. Często, zwłaszcza młodemu mężowi, trudno jest wyrzucić bez żadnego materialnie namacalnego pożytku pie­niądze na wynajęcie mieszkania czy choćby pokoju. Łatwo mu jako mężczyźnie przeliczyć, ile można by rzeczy kupić albo nawet ile odłożyć na zakup własnego mieszkania. Logicznie się zgadza, jest jednak pewne „ale". Pieniądze wyrzucone z punktu widzenia materialnego są niezwykle ważną inwe­stycją w budowanie więzi, jedności, wyłączności i, co zupełnie oczywiste, odrębności własnego małżeństwa i rodziny. I tak jak można własne mieszkanie kupić czy nawet zbudować dom w różnych momentach życiowych, również po wielu latach, tak budowa zrębów małżeństwa ma swój jednoznacznie określo­ny, najlepszy czas. Jest to bardzo ważny czas bezpośrednio po ślubie. Tak więc pieniądze „wyrzucone" na wynajęcie własne­go kąta są w gruncie rzeczy bardzo mądrą, by nie powiedzieć – najwspanialszą inwestycją w budowanie zaczynającego się właśnie małżeństwa.