Kontrola poczęć

Jeśli dwoje ludzi chce utrzymywać stosunki seksu­alne, ale nie chcą mieć dziecka, muszą wprowadzić pewną kontrolę. Nazywa się ją kontrolą poczęć, anty­koncepcją albo świadomym planowaniem rodziny. Is­tnieją rozmaite sposoby zapobiegania ciąży.
Obecnie wiele młodych dziewcząt zachodzi w ciążę. Obliczono, że w USA w ciążę zachodzi prawie 3000 dziewcząt dziennie, a ponad milion każdego roku. Sta­tystycy twierdzą, że na dziesięć dzisiejszych czternas­tolatek cztery zajdą w ciążę, zanim skończą dwadzieś­cia lat. Wiele czasu poświęcam na swoich lekcjach omawianiu różnych metod antykoncepcji, i to już w najmłodszych klasach, gdy większość dzieci nie zaczę­ła jeszcze dojrzewać. Doszłam do wniosku, że lepiej zacząć o tym mówić wcześniej, zanim stanie się to potrzebne. W ten sposób metody zapobiegania ciąży są młodym ludziom dobrze znane, nim dorosną do aktyw­ności seksualnej.

W tym rozdziale zajmiemy się podstawowymi fak­tami dotyczącymi antykoncepcji, ale musicie wiedzieć, że w miarę dorastania powinnyście poszerzać swoją wiedzę. W tym celu można zwrócić się do lekarza i przeczytać dostępne broszury.