Tereny ingerencji teściów

 

Poza wspomnianymi nieuprawnionymi sposobami (przymus i szantaż) ingerencji w życie młodych warto – ku przestrodze – określić tereny, na których ingerencja jest nieuprawniona. Można by dokonać uogólnienia, że jest to szeroko rozumiany teren intymności i wyłączności małżeńskiej. Chodzi mi tu nie tylko o tzw. życie intymne i jego skutki, ale też o wszelkie relacje wewnętrzne mąż-żona i ich decyzje dotyczące funkcjo­nowania rodziny, w tym wychowania dzieci. Wreszcie teryto­rium życia rodziny – mieszkanie też powinno być zabezpieczone przed nieproszoną interwencją z zewnątrz. Problemem samym w sobie i jednocześnie źródłem rozlicznych trudności jest wspólne mieszkanie z teściami. Lecz tę sprawę jako szczegól­nie ważną omówimy poźniej.

Jakie interwencje zdarzają się najczęściej w przypadku odrębnego mieszkania młodych? Może to być meblowanie mieszkania w szerokim tego słowa znaczeniu. Poczynając od wyboru samego mieszkania, przez przeprowadzanie remontu, malowanie ścian, ustalanie rozkładu, funkcji, mebli, aż po dekorowanie wnętrza. Te działania są dla młodego małżeństwa ogromnie radosne, a ponadto stanowią praktyczną szkołę do­gadywania się i ustępstw. Ingerencja teściów (czasem pod hasłem: „Dajemy pieniądze, więc mamy prawo"), mimo że po­dejmowana najczęściej w dobrej wierze, przynosi zazwyczaj złe owoce w relacjach młodzi-teściowie. Pozbawia ona ponadto młodych wspaniałej szansy na rozwój ich więzi, dojrzałości i tworzenia odrębności, tak potrzebnych każdej rodzinie.