Zrozumienie problemu

 

Prawdziwie do końca wewnętrznie akceptowane rozwiąza­nie poważnego życiowego problemu wymaga najpierw zrozu­mienia i zdiagnozowania jego przyczyn. Następnie trzeba obrać drogę wychodzenia z trudności i poddać konsekwentnie swe działania pełnej kontroli woli, aż do całkowitego sukcesu. Sło­wem, rozum i wola są podstawą przy rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych.

Wydaje się więc, że celowe, sensowne i ważne jest zastano­wienie się nad „problemem teściów", rozpoznanie źródeł kło­potów i nazwanie ich jak najjaśniej – po imieniu. Chodzi konkretnie o spostrzeżenia ogólne, można powiedzieć teore­tyczne, i pewne usystematyzowanie spojrzenia na „problem teściów". Dzięki temu będzie można łatwiej zrozumieć swoją konkretną, życiową sytuację, swój indywidualny problem. Rzecz jasna, każda sytuacja jest specyficzna, wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju i wiedza teoretyczna niczego nie załatwi do końca, lecz może pomóc w rozjaśnieniu, zrozumieniu bolące­go problemu. Taki właśnie cel stawiam sobie, pisząc te słowa. Zatem do rzeczy!