Umowność roboczo przyjętej klasyfikacji

 

Powyższa próba usystematyzowania problemu jest jedynie propozycją klasyfikacji źródeł trudności na linii młodzi-teścio- wie. Nie roszczę sobie żadnych pretensji, by powyższy podział traktować jako Jedynie słuszny". Podział ten jest siłą rzeczy niedoskonały, bowiem poszczególne wymienione wyżej ele­menty nie są rozłączne, zazębiają się o siebie, wynikają jedne z drugich czy napędzają się wzajemnie.

Każdy przykład zaczerpnięty z życia (podam ich wiele dla ilustracji) będzie wynikał z kilku naraz spośród wymienionych elementów. Zdecydowałem się na dokonanie tego wstępnego podziału ze względów czysto praktycznych, by móc po kolei omówić różne aspekty tej samej sprawy. Sprawy, jak się okazu­je w praktyce, niezwykle ważnej dla szczęścia małżeńskiego i rodzinnego.

W kolejnych rozdziałach będę poruszał wymienione aspek­ty „problemu teściów", ilustrując je przykładami z życia. Nie­zależnie od analizy przyczyn trudności, warto zastanowić się nad konkretnymi sytuacjami życiowymi, które – jak pokazuje doświadczenie – generują problemy na linii młodzi-teściowie. Sytuacją taką jest z pewnością wspólne mieszkanie, pozosta­wanie młodych po ślubie na utrzymaniu rodziców czy odda­wanie dziadkom dzieci na wychowanie. Te i podobne sytuacje będziemy analizować bardziej szczegółowo w późniejszych roz­ważaniach.