Dlaczego poznanie teściów jest tak ważne?

 

Są przynajmniej dwa ważne powody, dla których bezwzględ­nie warto poznać przyszłych teściów.

Po pierwsze, jest to ważny element poznania w prawdzie wybranka swego serca. Poznania go w szerszym kontekście, niejako „z korzeniami", a więc z dziedzictwem wyniesionym z domu rodzinnego wraz z pewnymi ukrytymi, lecz mogącymi się ujawnić cechami, które być może dojdą do głosu dopiero po latach małżeństwa.

Po drugie, poznanie teściów jest zadaniem dla siebie same­go. Pokochanie własnych teściów jest zadaniem nieraz trud­nym. Trzeba będzie jednak dla dobra własnego małżeństwa pokochać ich nawet wtedy, gdy nie da się ich polubić. Poko­chać nawet wbrew złym uczuciom, które wywołuje trudny do zaakceptowania (albo wręcz nie do zaakceptowania) styl ich życia, poglądy polityczne czy świat wartości, za którym się opowiadają.

Słowem, niechęć poznania przyszłych teściów nie jest tylko niewinnym chowaniem głowy w piasek, lecz może spowodo­wać wejście w małżeństwo z ogromnym ryzykiem jego rozpadu. To mówi doświadczenie życiowe, a tego nigdy rozsądny czło­wiek nie powinien lekceważyć.