Etapy rozwoju piersi

Nikt nie potrafi precyzyjnie określić, kiedy piersi u dziewcząt zaczynają się rozwijać. Czasami następuje to w ósmym roku życia, a czasami dopiero po skończe­niu szesnastu lat lub nawet później. Najczęściej jednak ten początek wypada między dziewiątym a czternas­tym rokiem życia. U ciebie może się zacząć jeszcze w innym terminie i jeśli tak jest, nie oznacza to żad­nych nieprawidłowości. Każdy organizm ma swój własny rytm. Twój także.

Lekarze wyodrębnili pięć etapów rozwoju piersi. Po obejrzeniu rysunku łatwo będziesz mogła określić, na jakim etapie aktualnie się znajdujesz.

Pierwszy etap to okres dzieciństwa. Piersi są płas­kie, jedyną widoczną część stanowi brodawka sutka.

W drugim etapie przewody mleczne i tkanka tłusz­czowa zaczynają tworzyć poniżej brodawki zaokrągle­nie, które sprawia, że piersi stają się bardziej wypukłe niż w pierwszym etapie. Brodawki i otoczka zaczynają się powiększać i ciemnieją.

W etapie trzecim piersi są jeszcze pełniejsze, krąglejsze i coraz bardziej odstające, brodawki coraz więk­sze, a otoczka szersza i jeszcze ciemniejsza. W tym sta­dium biust ma zazwyczaj kształt stożka.

Następny etap nie dotyczy wszystkich dziewcząt. Te jednak, które go przechodzą, mogą zauważyć, że brodawka wraz z otoczką tworzy teraz osobne wybrzu­szenie i wyraźniej odstaje od reszty piersi.Piąty etap pokazuje piersi w pełni już ukształtowa­ne: pełne i okrągłe. Należy tu podkreślić, że niektóre dziewczęta przechodzą bezpośrednio z fazy trzeciej do piątej, z pominięciem czwartej.

Trzeci, czwarty i piąty etap rozwoju piersi przedsta­wia osobno rysunek, by łatwiej wam było uchwycić różnice między tymi stadiami.

Stwierdziłyśmy, że piersi mogą się zacząć rozwijać w różnym wieku. Trzeba dodać, że także w różnym tempie. Część dziewcząt potrzebuje sześciu miesięcy lub roku na przejście z fazy drugiej do piątej. Innym zajmuje to sześć lat lub więcej. Najczęściej jednak ten czas trwa około czterech i pół roku. Ale jeszcze raz pod­kreślam, że jest to sprawa indywidualna i ty akurat możesz rozwijać się szybciej lub wolniej.

Wcześniejszy początek okresu rozwijania piersi nie jest równoznaczny z wcześniejszym osiągnięciem doj­rzałości. Niektóre dziewczęta rozpoczynają ten proces bardzo wcześnie i piersi dojrzewają im szybko, podczas gdy innym, które zaczęły równie wcześnie, rozwijają się powoli. Są takie, które dość późno wejdą w ten ok­res i ich piersi będą się rozwijać powoli, ale są i takie, które mimo późnego startu poziom dojrzały osiągną szybciej niż niektóre z wcześniej startujących.

Ani wczesny, ani późny początek rośnięcia piersi nie ma żadnego związku z ich rozmiarem, który osiąg­niesz jako już dorosła osoba. Dziewczyna, której piersi zaczęły się bardzo wcześnie rozwijać, może mieć w przyszłości mały lub duży biust. To samo dotyczy później startujących – one także mogą osiągnąć zarów­no mały, jak i duży biust.