Pięć etapów rozwoju owłosienia łonowego

Lekarze wyodrębnili pięć etapów pojawiania się ow­łosienia łonowego. Możesz znajdować się w jednej z tych faz lub pomiędzy jedną a drugą. Spró­buj sprawdzić, w której z nich aktualnie jesteś.

Faza pierwsza zaczyna się z chwilą narodzin i trwa przez całe dzieciństwo. Na tym etapie wzgórek i wargi większe zupełnie są pozbawione owłosienia lub pokry­te delikatnym, jasnym puszkiem, podobnym do wło­sów na brzuchu, ale nie jest to owłosienie łonowe.Fazę drugą rozpoczyna pojawienie się pierwszych oznak właściwego owłosienia. Jeśli w dzieciństwie zauważyłaś jakieś włoski rosnące na sromie, łatwo ci będzie określić różnicę między nimi a właściwym owło­sieniem, ponieważ pojawiające się teraz włosy są dłuż­sze, bardziej skręcone i ciemniejsze. Z początku mogą być jeszcze delikatne, bardzo lekko skręcone i może być ich niewiele. Bywają nieraz kłopoty z dostrzeże­niem ich.

W fazie trzeciej jest ich już znacznie więcej, są o wiele twardsze, mocniej skręcone niż dotąd. Pokry­wają większą powierzchnię wzgórka i warg niż w fazie poprzedniej.

W fazie czwartej włosy są jeszcze mocniejsze, jesz­cze bardziej skręcone, jeszcze ciemniejsze i pokrywają jeszcze większy obszar wzgórka i warg.

Faza piąta to faza dorosła. Włosy są już grube, gęste i mocno skręcone. Zajmują obszar większy niż w fazie czwartej, kształtem przypominający odwrócony trój­kąt. U niektórych kobiet włosy sięgają nawet do pępka i pokrywają górną część ud.

Owłosienie łonowe może się pojawić już w wieku ośmiu lat, ale może równie dobrze nie wystąpić jesz­cze nawet w wieku szesnastu lat. Większość dziew­cząt osiąga fazę trzecią w wieku jedenastu-trzynastu lat. Większość dziewcząt zaczyna miesiączkować bę­dąc w czwartej fazie rozwoju owłosienia łonowego. Jest też wiele dziewcząt, które przeżyją swoją pierwszą miesiączkę już w trzeciej, a niektóre nawet w drugiej fazie. Ale są i takie, które nie zaczną menstruacji, do­póki nie osiągną fazy piątej. Jeśli jednak zaczniesz miesiączkować przed pojawieniem się jakichkolwiek oznak owłosienia łonowego i zanim twoje piersi zaczną się rozwijać, radzimy ci porozmawiać z lekarzem. Nie musi to koniecznie oznaczać, że jest z tobą coś nie w po­rządku, ale może sygnalizować jakieś komplikacje.