Owłosienie pod pachami

W okresie dojrzewania rosną również włosy pod pa­chami. Większość dziewcząt zauważy je u siebie dopie­ro wtedy, gdy pojawi się owłosienie łonowe lub zacznie rozwijać się biust. Niektóre poczekają aż do pierwszej miesiączki, a dla jeszcze innych będzie to w ogóle pier­wszy objaw wejścia w dojrzewanie. Choć takie przy­padki zdarzają się dość rzadko, nie są niczym nienor­malnym. W końcu nadejdzie pora na inne zmiany, wzrost piersi i włosów łonowych, pierwszy okres.


Włosy na innych częściach ciała

Włosy na rękach i nogach w okresie dojrzewania mogą się stać znacznie ciemniejsze i obfitsze niż w dzieciństwie. Niektóre dziewczęta zauważą u siebie także włoski nad górną wargą.

Depilacja

W niektórych rejonach świata kobiety z mocno ow­łosionymi nogami i pachami uważane są za atrakcyj­niejsze od kobiet, które mają mniej włosów na tych częściach ciała. W naszej części globu przyjęły się inne wzory. Kobiety z owłosionymi nogami i pachami są w mniejszości i stanowią zdecydowane zaprzeczenie elegancji. Piękne i atrakcyjne panie, które oglądamy w kolorowych magazynach i na filmach, mają gładkie, nie owłosione nogi i okolice pach. Ale oczywiście nie jest to spowodowane tym, że nie rosną im włosy w tych miejscach. Po prostu je golą lub usuwają chemicznymi preparatami albo w inny sposób.
U chłopców także w okresie dojrzewania pojawia się owłosienie na rękach i nogach. Z reguły czują się z tego powodu bardzo dumni, bo znaczy to, że zaczy­nają być prawdziwymi mężczyznami. W ich przypad­ku jest dokładnie odwrotnie niż z nami – bujne włosy na przedramionach i nogach są uważane za męskie i atrakcyjne.

Oczywiście sama musisz zdecydować, czy usuwać włosy z nóg i z pach. Nie zawsze jest to łatwa decyzja ze względu na opinię otoczenia. Tak jak było to w przy­padku pewnej dziewczynki.

Nie miałam wcale zamiaru golić sobie nóg ale moja przyjaciół­ka zaczęła się śmiać: „No, co ty! Popatrz tylko, jakie ty masz włosy na nogach. Naprawdę chcesz tak wyglądać?" Zrobiło mi się głupio i zaczęłam je golić, choć nie miałam ochoty.

Niektóre dziewczyny chciałyby z kolei pozbyć się włosów, ale nie pozwalają im na to matki. Pamiętaj, że jest to jednak twoja decyzja, i jeśli mama ma coś prze­ciwko niej, musicie jakoś dojść do porozumienia, żebyś nie czuła się do niczego przymuszana. ( Mam nadzieję, że nie naraziłam się tym zbyt wielu mamom).

Jeśli w końcu zdecydujesz się, żeby ogolić sobie no­gi, pachy czy okolice nad górną wargą, musisz wiedzieć o jednej rzeczy: jeśli już raz zaczniesz je usuwać, będą odrastały coraz mocniejsze i ciemniejsze. Po jakimś czasie okaże się, że zabieg trzeba powtarzać co kilka dni, by skóra pozostała gładka.

Są cztery podstawowe sposoby pozbywania się włos­ków: golarką, za pomocą specjalnych kremów (depila­torów), wosku i w wyniku elektrolizy.

Możesz używać golarki, jeśli chcesz pozbyć się wło­sów z nóg, ale nigdy do depilowania miejsca nad górną wargą, bo mogą pozostać brzydkie, czarne i porośnięte szczeciną ślady na twarzy. Golarki mogą być elektrycz­ne lub zwykłe, ale przedtem upewnij się, czy są wys­tarczająco ostre i nie mają wyszczerbień, bo w prze­ciwnym razie możesz się zaciąć. Tępe żyletki mogą podrażnić lub skaleczyć skórę. Trzeba więc używać kremów lub mydła i golić zawsze pod włos. Jeśli zaś korzystamy z elektrycznej golarki, skaleczenie się jest prawie niemożliwe.Chemiczne środki depilujące usuwają włosy razem z cebulkami. Po położeniu kremu należy go zostawić przez chwilę i następnie zetrzeć. Razem z kremem u- suwamy także włoski. Nie wolno go używać, jeśli mo­żemy łatwo spowodować infekcję, zwłaszcza pod pa­chami. Niektóre kremy depilujące możesz stosować także do usuwania owłosienia na twarzy, ale do tego celu nie używaj nigdy depilatorów przeznaczonych do nóg. Mogą silnie podrażnić skórę twarzy.

Pamiętaj, że zawsze przed użyciem nowego kremu depilującego trzeba przeprowadzić test na małej po­wierzchni skóry, żeby sprawdzić, czy nie jesteś na ten środek uczulona. Odczekaj 24 godziny.

Innym sposobem usuwania owłosienia jest zastoso­wanie rozgrzanego wosku. Kładziemy go na miejsce, z którego chcemy usunąć włosy, czekamy, aż ostygnie, i odrywając wystygły wosk, usuwamy jednocześnie włoski razem z cebulkami. Są różne rodzaje wosku: do nóg, do twarzy oraz podbrzusza. Jest również wosk uniwersalny. Przed zastosowaniem zapoznaj się uważ­nie z instrukcją i przestrzegaj ściśle jej zaleceń!

Stosunkowo najmniej popularną metodą usuwania owłosienia jest elektroliza. Musisz pamiętać, że przy tej metodzie włoski przeważnie w końcu odrastają. E- lektroliza polega na użyciu prądu mającego zniszczyć cebulki. Tej metody na ogół używa się do usunięcia ow­łosienia z twarzy. Zabieg ten może wykonywać wyłącz­nie osoba specjalnie przeszkolona. Informacji zasięgnij w renomowanym zakładzie kosmetycznym.

Ponieważ mocno wycięte kostiumy kąpielowe są bardzo modne, wiele pytań dotyczyło usuwania owło­sienia łonowego. Jak mówiłam o tym już wcześniej, wyrywanie ani usuwanie go za pomocą chemikaliów nie są najlepszymi rozwiązaniami. Najlepiej jest je ogolić. Ruch maszynki powinien się odbywać „z wło­sem". Należy używać bardzo dużo kremu do golenia, ale przedtem pamiętać o teście. Jest również specjal­ny wosk przystosowany do usuwania owłosienia ło­nowego.