Sytuacja niedojrzałej kobiety wypuszczającej dziecko z domu