Aspekty niedojrzałości młodych

 

Niedojrzałość młodych można rozpatrywać wieloaspektowo. Z jednej strony, jest to niedojrzałość emocjonalna, psychosek­sualna, ogólnie mówiąc – osobowościowa. Ten rodzaj niedoj­rzałości uniemożliwia budowanie prawdziwej miłości jako relacji międzyosobowej i w efekcie branie odpowiedzialności za siebie i rodzinę. Z drugiej strony, można mówić o niedojrza­łości społecznej, związanej z brakiem zawodu, pracy, mieszka­nia, czyli podstaw gwarantujących byt i rozwój rodzinie. Z trzeciej strony, można mówić o niedojrzałości więzi między młodymi, niejednokrotnie opierającej się infantylnie jedynie na wspólnie przeżywanych przyjemnościach. Wreszcie jeszcze innym aspektem niedojrzałości jest niewłaściwa relacja z wła­snymi rodzicami, często uniemożliwiająca normalne, postulo­wane w Piśmie świętym opuszczenie ojca i matki.