Nie z tą osobą

 

Często rodzice uważają, że przyprowadzona do domu osoba – kandydatka na synową lub kandydat na zięcia – jest nieod­powiednią partią dla ich dziecka. Składa się na to kilka przy­czyn powiązanych ze sobą, trudnych do rozdzielenia i różnej rangi.

Oto niektóre z nich:

– osoba i osobowość kandydata pozostawia wiele do życze­nia, lecz bezkrytycznie zakochane dziecko jest kompletnie zaślepione,

  • kandydat jest, zdaniem rodziców, ulepiony z lepszej gli­ny, boją się więc, że ich dziecko nie sprosta w życiu wysokim wymaganiom stawianym przez współmałżonka,

  • kandydat pochodzi z zupełnie innego środowiska,

  • kandydat to ktoś inny, niż ustalili rodzice,

  • jest zbyt duża różnica wieku,

  • trwała choroba lub niepełnosprawność kandydata,

  • wygórowane oczekiwania i wymagania rodziców,

  • określany przez rodziców powód odrzucenia jest pretek­stem, a faktyczną przyczyną jest niedojrzałość – niegotowość rodziców do wypuszczenia swego dziecka z domu.

Myślę, że pożyteczne będzie skomentowanie w kilku zda­niach każdego z wymienionych powodów odrzucenia przyszłej synowej czy zięcia.