Naklejki legitymacja studencka ELS Zielona Góra

Przygotowanie do rodzicielstwa

Zmiany zachodzące podczas dojrzewania przygoto­wują dziewczęta i chłopców do rodzicielstwa. Wiele osób w moich klasach to osoby już fizycznie dojrzałe do przekazywania życia. Ale fakt wytwarzania jajeczek i nasienia nie oznacza automatycznie gotowości do ro­dzicielstwa. Jeżeli nawet zdarzyło się wam myśleć o dzieciach, to na pewno nie poświęciliście temu więcej uwagi niż myśli o tym, jak wywiązać się z domowych obowiązków lub co zapakować w podróż na Księżyc.

Choć rodzicielstwo jest dla moich uczniów sprawą jeszcze bardzo odległą, koniecznie chcieli dowiedzieć się czegoś na ten temat. Sporo czasu zatem spędziliś­my na rozmowie o stosunkach seksualnych, ciąży, po­rodzie i rodzicielstwie. Oglądaliśmy między innymi film, na którym jest pokazany poród. Kiedy ucznio­wie obejrzeli go pierwszy raz, wszyscy zgodnie orzekli, że jest to najbardziej wstrząsająca rzecz, jaką kiedy­kolwiek widzieli. Ale mimo to co rok sami proszą o wyświetlenie go.

Rozmowy o stosunku, ciąży i porodzie zawsze koń­czą się pytaniami o metody zapobiegania ciąży. Poś­więcam temu tematowi bardzo dużo czasu, zwłaszcza w starszych klasach. Spróbujemy omówić te zagadnie­nia w takiej samej kolejności co na lekcji.
Ponieważ mamy za mało miejsca, żeby odpowie­dzieć na wszystkie pytania, uwzględnię te najczęściej pojawiające się. Jeśli uznasz, że jakiś fragment tego rozdziału jest zbyt trudny albo nieciekawy, poproś kogoś o pomoc lub opuść go.