Naklejka na elektroniczną legitymacje studencką els Warszawa

Pięć etapów rozwoju narządów płciowych

Podczas dojrzewania zmienia się wygląd członka i woreczka mosznowego. W dzieciństwie moszna jest przyciągnięta mocno do ciała. W miarę upływu cza­su staje się mniej napięta i bardziej obwisła. Gdy męż­czyzna lub chłopiec jest zmarznięty, przestraszony lub podniecony, na pewien czas worek może się lekko skur­czyć i przywrzeć bliżej ciała. W okresie dojrzewania te dwa organy powiększają się i pojawia się wokół nich owłosienie.

Rozwój męskich narządów płciowych, tak jak żeńs­kich, lekarze podzielili na pięć etapów.


Etap pierwszy.
Trwa od urodzenia aż do etapu dru­giego. Członek, moszna i jądra niewiele się zmie­niają. Jedyną zauważalną zmianą jest nieznaczne ich powiększenie.

Etap drugi. Jądra powiększają się i zaczynają lekko zwisać. Jedno z nich znajdzie się trochę wyżej od dru­giego. Skóra moszny ciemnieje i marszczy się, a czło­nek staje się szerszy.

Etap trzeci. Członek wydłuża się i poszerza. Jąd­ra ciągle, stopniowo powiększają się i skóra moszny ciemnieje.


Etap czwarty.
Członek staje się jeszcze dłuższy i szerszy. Jądra także powiększają się, moszna może jeszcze ściemnieć.


Etap piąty.
To etap dorosły. Członek i jądra są już w pełni rozwinięte.

Męskie genitalia mogą się zacząć rozwijać już w dziewiątym roku życia, a najpóźniej ten proces za­czyna się w wieku piętnastu lat. Najczęściej chłopcy zaczynają dojrzewać między jedenastym a dwunas­tym rokiem życia. Ale oczywiście nie ma tu sztywnych reguł. Przejście od etapu drugiego do piątego trwa na ogół od trzech do czterech lat. Może się jednak zdarzyć, że będzie trwało krócej niż dwa lata lub dłużej niż pięć. Moment rozpoczęcia tego procesu nie ma żadnego wpływu na czas jego trwania.

Niekiedy ci, co zaczęli wcześnie dojrzewać rozwijają się szybko, a nieraz wol­no. Podobnie jak ci, którzy zaczęli się późno rozwijać – dojrzewają dłużej lub krócej.

Moment rozpoczęcia dojrzewania nie ma także żad­nego wpływu na rozmiar członka. Podobnie jak u ko­biet wielkość piersi nie ma nic wspólnego z ich kobie­cością, tak samo u mężczyzn rozmiar penisa nie decy­duje o męskości lub jej braku.