Hologramy na elektroniczną legitymację studencką ELS Warszawa

Inne nieregularności menstruacyjne

Od czasu do czasu zdarzają się także inne nieregu­larności. Jak już była o tym mowa, jedna miesiączka może być obfitsza. Jest to całkowicie normalne, ale cza­sami krwawienie jest zbyt obfite. Jeśli co godzinę pod­paska lub tampon są przesiąknięte krwią i trwa to cały dzień, idź do lekarza.

Bywa, iż okres nie kończy się bardzo długo. Jeśli krwawienie nie ustaje przez tydzień, a ponadto nie ma żadnych oznak wskazujących, że koniec jednak się zbliża, także powinnaś pójść do lekarza. Oczywiście jeśli okres trwa tydzień, a w ostatnich dniach wysącza się raptem kilka kropelek krwi, to nie ma żadnych powodów do niepokoju. Natomiast jeśli po tygodniu krwawienie jest tak obfite jak na początku, może to być symptomem jakiejś nieprawidłowości.

Niekiedy czas między miesiączkami jest zbyt krót­ki. Jak już wspomniałyśmy wcześniej, podróże, choro­ba, różne przeżycia emocjonalne mogą okres opóźnić lub przyspieszyć. Lecz jeśli występują po sobie trzy cykle krótsze niż 18 dni lub dłuższe niż 35 dni, powi­nien zainteresować się tym specjalista.

Może się zdarzyć, że pojawi się u ciebie lekkie krwa­wienie w środku cyklu, zwłaszcza podczas owulacji. Jeśli chcesz sprawdzić, czy to plamienie nastąpiło w okresie owulacji, spróbuj prowadzić rejestr cyklu, zaznaczając w nim te plamienia. Odlicz wtedy 14 dni od pierwszego dnia miesiączki następne­go cyklu. A zatem jeśli plamienie wystąpi na 14 dni przed kolejnym okresem, jest ono najprawdopodobniej związane z owulacją, nie ma więc żadnych powodów do obaw. Jeśli natomiast pojawia się w innym czasie i powtarza się przez trzy kolejne cykle, to lepiej skon­sultować się z lekarzem.

Są to główne wskazówki, które pomogą ci zoriento­wać się w ewentualnych nieprawidłowościach. Jeśli w twoim cyklu dzieje się coś, co cię niepokoi, nawiąż kontakt ze specjalistą. Większość anomalii miesiącz­kowych nie jest groźna, niemniej może się zdarzyć, że będzie oznaką czegoś poważniejszego. A zatem w przy­padku najmniejszej wątpliwości, koniecznie poddaj się badaniom.