Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Zielona Góra

Owłosienie ciała

Podczas dojrzewania u chłopców, podobnie jak u dziewcząt, pojawia się owłosienie łonowe. Na początku widać tylko kilka skręconych włosków, ale później jest ich coraz więcej, stają się gęstsze, mocniej skręcone i ciemniejsze. Owłosienie łonowe zaczyna rosnąć wo­kół podstawy członka, następnie na mosznie, a w mia­rę dorastania włosy zarastają podbrzusze aż do pępka. Później pojawiają się wokół odbytu i na udach.

Owłosienie łonowe występuje dopiero wtedy, gdy zaczynają się rozwijać jądra.

Owłosienie pod pachami pojawia się na ogół w rok po owłosieniu łonowym. Może jednak pojawić się wcześniej, nawet przed wystąpieniem owłosienia ło­nowego.

Kiedy chłopiec wkracza w okres dojrzewania, poja­wia się zarost na twarzy. Najpierw ukazują się włoski w kącikach górnej wargi. W tym samym czasie mogą wystąpić bokobrody. Włosy stopniowo zaczynają ros­nąć także na policzkach i na środku, pod dolną wargą. Na koniec rosną na brodzie. Owłosienie na brodzie po­jawia się dopiero wtedy, gdy jądra są już w pełni roz­winięte. U większości chłopców zarost pojawia się mię­dzy czternastym a osiemnastym rokiem życia, ale mo­że to wystąpić także wcześniej lub później.

Włosy na rękach i nogach ciemnieją i stają się grub­sze. U niektórych pojawia się także owłosienie na tor­sie i na plecach. U jednych jest ono bardzo obfite, u in­nych bardzo skąpe.