Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Warszawa

Dojrzewanie chłopców

Strona ta przeznaczona jest dla dziewcząt w ok­resie dojrzewania. Ponieważ chłopcy również prze­chodzą ten etap, a większość dziewcząt interesuje się budową męskiego ciała, dołączamy krótki rozdział na temat zmian zachodzących u waszych kolegów.
Dojrzewanie chłopców przypomina pod wieloma względami dojrzewanie dziewcząt. U obydwu płci nas­tępuje w pewnej fazie gwałtowny rozwój, zmieniają się kształty ciała, pojawiają się włosy łonowe i inne. Organy płciowe dziewcząt produkują już dojrzałe ja­jeczka, chłopcy zaczynają wytwarzać nasienie, męski odpowiednik jajeczka. Narządy płciowe obu płci rozwi­jają się i powiększają. Zarówno dziewczęta, jak chłopcy mocniej się pocą, mają skłonność do pryszczy.Ponieważ jednak płeć męska różni się od żeńskiej, dojrzewanie chłopców przebiega inaczej niż dziewcząt. Po pierwsze inny jest czas rozpoczynania tego okresu.

 

Często wygląda tak, jakby dziewczęta wcześniej zaczy­nały dojrzewać. To wrażenie jest spowodowane fak­tem, że u dziewcząt faza najgwałtowniejszego rozwo­ju przypada na początek dojrzewania, podczas gdy u chłopców następuje w środku tego okresu. Piersi dziewcząt zaczynają się rozwijać w tym samym mniej więcej czasie, co członek i jądra chłopców. Z tym że ze względu na ubranie zmiany u chłopców są trudniejsze do zauważenia. Ale oprócz tych ogólnych różnic nie ma stałych reguł w dojrzewaniu. Niektóre dziewczęta za­czynają się rozwijać wcześniej, niektóre później. To sa­mo dotyczy chłopców. Może się również zdarzyć, że niektórzy chłopcy zaczną dojrzewać wcześniej niż ich rówieśnice.

Chłopcy i dziewczęta to dwie różne płcie, dlatego zjawiska charakterystyczne dla jednej płci nie wystę­pują u drugiej. Chłopcy nie będą więc mieli miesiącz­ki, u dziewcząt nie wystąpi mutacja głosu.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

U wielu kobiet w pewnej fazie cyklu można zaobser­wować zmiany w organizmie oraz w zachowaniu. Na przykład ja w czasie miesiączki tryskam energią i wy­ładowuję się robiąc porządki domowe (ma to swoje dob­re strony, ponieważ na ogół nie lubię sprzątać). Mniej więcej na tydzień lub półtora przed miesiączką moje piersi nabrzmiewają, stają się wrażliwsze, a czasami nawet bolą (zaczęło się to, kiedy przekroczyłam trzy­dziestkę). Zauważam również zmianę w przemianie materii. Czasami mam zaparcie, czasami lekkie roz­wolnienie. Niekiedy odczuwam łagodne, a innym ra­zem gwałtowne skurcze w dole brzucha w czasie mie­siączki. Zdarza się, że w pierwszych dniach menstru­acji mam takie wrażenie, jakby srom i pochwa były z ołowiu.

 

Do takiego stopnia są nabrzmiałe. Zawsze wiem, kiedy mam owulację, ponieważ jestem wtedy bardzo pobudliwa seksualnie.
Wiele dziewcząt i kobiet, z którymi rozmawiałyś­my, także zaobserwowało u siebie różne zmiany, zwią­zane z menstruacją. Zmiany zachodzą w okresie mie­siączkowania lub mniej więcej na tydzień przed nim. Niektóre odczuwa się w trakcie miesiączki, inne tuż przed.

Odczuwane są takie zmiany jak: gwałtowny przy­pływ energii, odpływ energii lub uczucie zmęczenia, nagłe zmiany nastroju, napięcie i niepokój, depresja, poczucie zadowolenia, przypływ energii twórczej, ape­tyt na słodycze, pryszcze, trądzik oraz inne problemy skórne, jasnoróżowy połysk skóry, wzmożone napięcie seksualne, bóle głowy, zakłócenia wzroku, rozwolnie­nie, zatwardzenie, puchnięcie kostek, nadgarstków, rąk i stóp, nabrzmiałość i wrażliwość piersi, nabrzmie­nie brzucha, okresowe przybranie na wadze, zmniej­szona zdolność koncentracji, zwiększona zdolność kon­centracji, zwiększony apetyt, zwiększone pragnienie, skurcze, wzmożona potrzeba oddawania moczu, infek­cje układu wydalniczego, zmiana wydzieliny pochwo­wej, niedrożny nos, bóle w ustach, bóle krzyża.

U niektórych te zmiany są bardzo widoczne, u in­nych – niezauważalne. Są też kobiety, które nie rejes­trują u siebie żadnych zmian związanych z okresem.