Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Poznań

Obrzezanie

Rysunek przedstawia ze­wnętrzne narządy płciowe mężczyzny. Przypomnij sobie nazwy poszczególnych części.
Na rysunku tym widzimy członek po obrzezaniu. Obrzezanie polega na operacyjnym usunięciu części napletka pokrywającego żołądź. Dokonuje się tego na ogół wkrótce po narodzinach chłopca, ale z powodze­niem może być mu poddany i starszy chłopiec. Jeżeli członek nie został obrzezany, żołądź jest pokryta napletkiem. Jak widać na rysunku , żołądź można łatwo odsłonić ściągając napletek.

Obrzezania dokonuje się ze względów religijnych. Żydzi i muzułmanie obrzezywali swoich synów, gdyż sądzono, że zabieg ten chroni przed różnymi infekcja­mi oraz przed rakiem prącia. Dzisiaj wiemy, że obrze­zanie nie ma nic wspólnego z prawdopodobieństwem zachorowania na raka prącia. Poza tym rak członka to niezmiernie rzadka choroba. Wszelkich infekcji i cho­rób łatwo unikniemy, jeśli miejsce pod napletkiem bę­dzie regularnie i porządnie myte. Po usunięciu części napletka członek pod względem wyglądu i funkcjono­wania niczym nie różni się od członka nie obrzezanego.


Członek i moszna

Członek jest zbudowany z gąbczastej tkanki. W środku znajduje się cewka moczowa, cienki kanał idą­cy wzdłuż członka. Chłopcy właśnie tą drogą oddają mocz. Tędy również podczas wytrysku wypływa sper­ma. Przy pęcherzu znajduje się zastawka, uniemożli­wiająca jednoczesne wydobywanie się obu cieczy.

Poniżej penisa znajduje się worek mosznowy, za­wierający dwa jądra. Są one bardzo dobrze unerwio­ne i dlatego każdy najmniejszy nawet uraz jest bar­dzo bolesny.