Stosunek seksualny

Na początku rozmowy na temat stosunku płciowego pojawiają się zazwyczaj dwa pytania. Pierwsze to: w jaki sposób członek może się dostać do pochwy? Wy­jaśniam wtedy, że członek przed stosunkiem nabiera sztywności, twardnieje i odstaje od ciała mężczyzny. Zjawisko to nazywamy erekcją, a następuje ona wtedy, gdy mężczyzna jest podniecony, gdy uprawia seks i jeszcze w kilku innych przypadkach, ale szerzej na ten temat piszę w rozdziale pod tytułem „Dojrzewanie chłopców". Erekcja jest wynikiem wypełnienia się gąb­czastej tkanki członka krwią. Wygląda to tak, jakby w środku była nie gąbczasta tkanka, lecz twarda kość. W wyniku erekcji członek jest przygotowany, aby wsu­nąć się do pochwy. Nie jest ona zbyt obszerna, ale po­nieważ jest bardzo elastyczna, wsunięcie nie napotyka żadnych trudności.

Drugie pytanie zadawane przez uczniów to: dlacze­go właściwie ludzie chcą mieć ze sobą stosunki sek­sualne? Przyczyn jest bardzo wiele. Jest to sposób, żeby być blisko z drugim człowiekiem. Daje to też wie­le przyjemności, bo te sfery są bogato unerwione i przy dotykaniu oraz pieszczotach wysyłają impulsy do ośrodków nerwowych w mózgu. Gdy są stymulowa­ne, odczuwamy dużą przyjemność, rozkosz. Ludzie mają ze sobą stosunki płciowe także wtedy, kiedy chcą mieć dziecko. Oczywiście nie każdy stosunek może w efekcie przynieść poczęcie dziecka. Dzieje się tak tylko czasami.