Rozmnażanie

Aby poczęło się dziecko, potrzebny jest zarodek po­chodzący z ciała kobiety, zwany komórką jajową, i na­sienie pochodzące z ciała mężczyzny, zwane plemni­kiem. Plemniki wytwarzane są przez jądra, dwa orga­ny o owalnym kształcie, znajdujące się w mosznie. Podczas stosunku zazwyczaj dochodzi do wytrysku, to znaczy mięśnie członka kurczą się i plemniki ze sper­mą zostają z jąder wypompowane na zewnątrz, prze­pływając przez cewkę moczową, to jest pusty kanalik znajdujący się wewnątrz prącia. Sperma to bia­ły płyn o konsystencji gęstej śmietany bądź galarety. Podczas ejakulacji (wytrysku spermy na zewnątrz) wydostaje się za każdym razem niewielka ilość spermy. Jej objętość można przyrównać do łyżeczki od her­baty. W płynie tym, zwanym również nasieniem, znaj­dują się miliony mikroskopijnych plemników.

Po wydostaniu się na zewnątrz plemniki zaczynają się przemieszczać w głąb pochwy, aby następnie prze­dostać się przez mały otwór w głębi pochwy do macicy. Jest to pusty w środku organ, który u do­rosłej kobiety nie przekracza rozmiaru zaciśniętej pięści. Grube i mięsiste ścianki macicy są jednak tak elastyczne, że mogą się rozciągać, wielokrotnie przek­raczając jej pierwotny rozmiar (podobnie jak balon). Ta wyjątkowa zdolność rozciągania się jest macicy bar­dzo potrzebna, bo to właśnie w niej rozwija się dziecko (na tym etapie jest ono nazywane płodem).

Część plemników przedostaje się z macicy do jajo­wodów. Reszta powraca do pochwy, gdzie łączy się
z plemnikami, które były w niej cały czas, po czym wy­dostaje się na zewnątrz.

W ciele kobiety produkowane są komórki, które od­grywają taką samą rolę jak nasienie u mężczyzny. No­szą nazwę jajeczek (lub jaj) i dojrzewają w dwóch nie­dużych organach, nazywanych jajnikami. Organizm młodej kobiety wytwarza dojrzałe jajo raz w miesiącu. Gdy jest w pełni dojrzałe, opuszcza jajnik, trafia do ja­jowodu i tam zaczyna przesuwać się w kierunku maci­cy. Jeśli w momencie opuszczenia jajnika przez dojrza­łe jajeczko dojdzie do stosunku płciowego, jest bardzo prawdopodobne, że jajeczko i plemnik spotkają się na wspólnej drodze, wewnątrz jajowodu. W razie takiego spotkania plemnik przebija zewnętrzną powłokę ja­jeczka i dostaje się do wewnątrz. Dochodzi wtedy do zapłodnienia. Tak nazywamy połączenie się plemnika z jajem.
W większości przypadków jajo przepływające przez jajowód nie napotyka plemników i po jakimś czasie u- lega rozkładowi. Gdy jednak następuje zapłodnienie, jajo nie rozkłada się, lecz zagnieżdża w macicy i tam pozostaje przez dziewięć miesięcy. Jest to czas potrzeb­ny, by rozwinął się płód.