Miesiączka

Wewnętrzne ścianki macicy są wyścielone specjal­ną błoną. Co miesiąc, gdy jajo dojrzewa w jajniku, ta błona przygotowuje się na ewentualne przyjęcie za­płodnionego jaja. Grubieje i zapewnia nowe sposoby dostarczenia krwi, ponieważ jaju umiejscowionemu w macicy potrzeba będzie bardzo dużo świeżej krwi, bo­gatej w składniki odżywcze, umożliwiające wzrost jaja, a następnie rozwój dziecka. Te nowe naczynia krwionośne są otoczone gąbczastym nabłonkiem, ko­niecznym do rozwoju płodu.

Jeśli jajo nie zostanie zapłodnione, błona wyścieła­jąca ścianki macicy będzie zbędna. Mniej więcej w ty­dzień po rozłożeniu się nie zapłodnionego jajeczka ma­cica zaczyna pozbywać się niepotrzebnej błony. Gąb­czasta, wypełniona krwią tkanka pęka i odrywa się od ścianek macicy. Zbiera się na jej dnie i przez pochwę w postaci krwi wypływa na zewnątrz.
Pozbywanie się przez macicę gąbczastej, wypełnio­nej krwią błony nosi nazwę menstruacji, czyli mie­siączki. Gdy nabłonek razem z krwią wydalany jest na zewnątrz, mówimy, że kobieta miesiączkuje lub, inny­mi słowy, ma okres.

Ilość krwi, jaka wydostaje się na zewnątrz podczas miesiączki, jest bardzo różna. Czasem jest to objętość równa kilku łyżeczkom od herbaty, a czasem może przekroczyć nawet zawartość dużej filiżanki.

Oczywiście ta krew nie wypływa strumieniem w ciągu paru chwil, ale sączy się kilka dni, tydzień, a nawet dłużej. Ustaje dopiero wtedy, gdy cała mens­truacyjna krew wydostanie się na zewnątrz.

Prawie natychmiast po zakończeniu krwawienia macica zaczyna wytwarzać nowy nabłonek dla nowego dojrzałego jaja. Jeśli nie zostanie ono zapłodnione, nas­tąpi ponowne złuszczenie nabłonka i kolejna miesiącz­ka. Na ogół odstęp między kolejnymi menstruacjami wynosi miesiąc.

U większości dziewcząt pierwsza miesiączka poja­wia się między ósmym a szesnastym rokiem życia, ale oczywiście nie jest żadnym odstępstwem od normy, jeś- li pojawi się nieco wcześniej lub nieco później.

W następnych rozdziałach znajdziecie dokład­niejszy opis procesu miesiączkowania, pierwszej mie­siączki i innych zjawisk zachodzących w okresie doj­rzewania. Myślę, że podobnie jak uczniowie z mojej klasy, będziecie miały wiele pytań dotyczących tych problemów.