Dojrzewanie chłopców

Strona ta przeznaczona jest dla dziewcząt w ok­resie dojrzewania. Ponieważ chłopcy również prze­chodzą ten etap, a większość dziewcząt interesuje się budową męskiego ciała, dołączamy krótki rozdział na temat zmian zachodzących u waszych kolegów.
Dojrzewanie chłopców przypomina pod wieloma względami dojrzewanie dziewcząt. U obydwu płci nas­tępuje w pewnej fazie gwałtowny rozwój, zmieniają się kształty ciała, pojawiają się włosy łonowe i inne. Organy płciowe dziewcząt produkują już dojrzałe ja­jeczka, chłopcy zaczynają wytwarzać nasienie, męski odpowiednik jajeczka. Narządy płciowe obu płci rozwi­jają się i powiększają. Zarówno dziewczęta, jak chłopcy mocniej się pocą, mają skłonność do pryszczy.Ponieważ jednak płeć męska różni się od żeńskiej, dojrzewanie chłopców przebiega inaczej niż dziewcząt. Po pierwsze inny jest czas rozpoczynania tego okresu.

 

Często wygląda tak, jakby dziewczęta wcześniej zaczy­nały dojrzewać. To wrażenie jest spowodowane fak­tem, że u dziewcząt faza najgwałtowniejszego rozwo­ju przypada na początek dojrzewania, podczas gdy u chłopców następuje w środku tego okresu. Piersi dziewcząt zaczynają się rozwijać w tym samym mniej więcej czasie, co członek i jądra chłopców. Z tym że ze względu na ubranie zmiany u chłopców są trudniejsze do zauważenia. Ale oprócz tych ogólnych różnic nie ma stałych reguł w dojrzewaniu. Niektóre dziewczęta za­czynają się rozwijać wcześniej, niektóre później. To sa­mo dotyczy chłopców. Może się również zdarzyć, że niektórzy chłopcy zaczną dojrzewać wcześniej niż ich rówieśnice.

Chłopcy i dziewczęta to dwie różne płcie, dlatego zjawiska charakterystyczne dla jednej płci nie wystę­pują u drugiej. Chłopcy nie będą więc mieli miesiącz­ki, u dziewcząt nie wystąpi mutacja głosu.