Zmiany śluzu szyjki macicy

Zmiany związane z cyklem miesięcznym nie są je­dynymi zmianami, jakie zachodzą co miesiąc w na­szym organizmie. Jak dowiedziałyście się z poprzed­niego rozdziału, na szyjce macicy znajdują się gruczoły wytwarzające śluz. Śluz miesza się ze starymi komór­kami oraz ciekłymi substancjami wytwarzanymi w pochwie i tworzy wydzielinę pochwową. Ilość i ro­dzaj śluzu zależy od fazy cyklu miesięcznego. Różnice między nimi zauważalne są dopiero u dojrzałej kobie­ty, u nastolatek trudno to zaobserwować. Nie u wszys­tkich kobiet widać to w takim samym stopniu, u niek­tórych bardziej, u innych mniej. Na ogół odbywa się to tak, że w dniach bezpośrednio po miesiączce gruczoły szyjki macicy nie są aktywne.

Nie produkują wtedy wiele śluzu, więc pochwa i wargi są suche. Po kilku dniach gruczoły uaktywniają się i ilość śluzu wyraźnie się zwiększa. Pochwa i wargi sromowe wilgotnieją, a śluz może mieć jasny lub białożółty kolor, może być wodnisty lub gęsty, klejący się. Owulacja jest fazą, w której gruczoły produkują więcej śluzu niż kiedy­kolwiek, a wytworzona przez nie substancja jest bar­dzo jasna i śliska. Jeśli weźmiesz w dwa palce trochę takiego śluzu i spróbujesz rozciągnąć, zobaczysz, że da się go rozciągnąć jak kurze białko. Taką właśnie ciągliwością charakteryzuje się śluz płodny, a jego nazwa jest o tyle uzasadniona, że występuje podczas owulacji, czyli wtedy, kiedy zapłodnienie jest najbardziej praw­dopodobne. Śluz wytwarzany w innym momencie cyk­lu ma skład „nieprzyjazny" plemnikom i powstrzymu­je je od przedostania się przez szyjkę do macicy. Skład chemiczny śluzu płodnego jest bardzo korzystny dla plemników, przedłuża ich żywotność, pomaga w prze­mieszczaniu się i zwiększa szansę zapłodnienia ko­mórki jajowej. U niektórych kobiet śluz płodny może mieć lekko czerwony lub brązowy odcień. Jest to dość rzadki przypadek, niemniej zdarza się, ale nie jest żad­ną anomalią. Po prostu niektóre kobiety podczas owu­lacji wydzielają śluz lekko zabarwiony krwią.

Śluz płodny znika w ciągu trzech dni po owulacji. Niektóre kobiety nie mają w tych dniach śluzu i nie czują żadnej wilgoci w pochwie ani na wargach sromo­wych. U innych śluz występuje, jednak bardzo różni się od płodnego, jest gęsty i klejący się. Jeszcze inne miewają dni „suche" przemiennie z „mokrymi".