Wstrząs toksyczny

Omawiając środki higieny dla kobiet, należałoby też wspomnieć o wstrząsie toksycznym, chorobie, któ­ra może być związana z używaniem tamponów, podpa­sek oraz gąbek. Większość chorych były to kobiety po­niżej trzydziestu lat, które zachorowały podczas mie­siączki. Używały wówczas głównie tamponów, rzadziej podpasek czy gąbek.

Wstrząs toksyczny jest infekcją. Gdy wywoła go używanie tamponu, zaczyna się w pochwie. Jej przy­czyną są bakterie wytwarzające toksynę, która prze­dostaje się do krwi. Objawy choroby to nagła gorącz­ka, wymioty oraz rozwolnienie. Mogą towarzyszyć temu bóle głowy, gardła oraz mięśni. W ciągu 84 go­dzin może wystąpić gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi, co powoduje znaczne osłabienie. Może pojawić się piekąca wysypka. Taki wstrząs bardzo rzadko bywa śmiertelny.

Nikt nie wie na pewno, jaki jest związek między tamponami a chorobą. Niektórzy z prowadzących ba­dania doszli do wniosku, że jej przyczyną są super- wchłaniające włókna. Jedna z teorii głosi, że ponieważ te włókna mogą wchłonąć bardzo dużo, kobiety zmie­niają je zbyt rzadko. W ten sposób krew menstruacyj­na dłużej pozostaje w pochwie. Jak już wiemy, jest to doskonałe środowisko do powstawania i rozwijania się bakterii. Jeśli znajdują się one w pochwie, a tampon pozostaje zbyt długo, rozmnażają się i wytwarzają wystarczającą ilość toksyn, by kobieta zachorowała. Według innej teorii wstrząs spowodowany jest szorst­kością tych włókien. Wytwarzają one mikroskopijne ranki wewnątrz pochwy, przez które bakterie przeni­kają do krwi.
Kiedy zaczęto mówić o tej chorobie, bardzo dużo ko­biet przestało używać tamponów. Podpaski jednak są znacznie grubsze, poza tym mogą być powodem kpin, mogą również wydzielać nieprzyjemną woń i są mniej wygodne, dlatego wiele kobiet wróciło do tamponów. Wstrząs toksyczny jest bardzo rzadką chorobą, zapada na nią tylko sześć na sto tysięcy kobiet, tak więc praw­dopodobieństwo, że zachorujesz właśnie ty – jest bar­dzo małe.

Jeśli używasz tamponów, zmieniaj je co 3 lub 4 go­dziny. Zawsze przed pójściem spać oraz zaraz po obu­dzeniu. Na noc najlepiej jest używać podpaski. Jeśli dostaniesz nagłej gorączki i zaczniesz wymiotować, wyciągnij tampon i niezwłocznie udaj się do lekarza.