Menstruacja

Czas pomiędzy pierwszym dniem krwawienia mie­siączkowego a pierwszym dniem następnego krwawie­nia, czyli właśnie omawiany cykl menstruacyjny, wy­nosi około miesiąca, a dokładniej – od 28 do 35 dni. Cykl może trwać od 21 do 35 dni. Przeciętna długość cyklu to 28 dni. Ale bardzo niewiele kobiet miesiącz­kuje dokładnie, regularnie, jak w zegarku, co 28 dni aż do menopauzy. Większość z nas ma mniej regularne cykle. Ja na przykład w ciągu ostatniego roku tylko trzy pierwsze cykle miałam regularne. To znaczy, że następowały one równo co 29 dni i za każdym razem krwawienie trwało 5 dni. Następna miesiączka zaczę­ła się w dwudziestym siódmym dniu od poprzedniej i trwała tylko 4 dni. Piąta nastąpiła dopiero po 30 dniach i trwała 6 dni, a w trzydziestym pierwszym dniu po niej miałam następny okres, przez 5 dni. Potem znowu zaczęłam miesiączkować regularniej, co 29 dni, i krwawienie utrzymywało się zawsze 5 dni. Każda kobieta ma swój indywidualny rytm. Jedna bar­dziej regularny, inna mniej. Często też zdarza się, że kobieta o bardzo regularnym cyklu nagle zaczyna mie­siączkować mniej rytmicznie, jak ta, z którą rozma­wiałyśmy:

Kiedy byłam młoda, miałam bardzo regularne miesiączki, co 26 dni. Mogłam nastawiać zegarek według cyklu. Po trzydziestce miesiączki pojawiały się raz po 22 dniach, raz po 27, raz po 30. Teraz znów miesiączkuję regularnie.

Nierzadko bywają też takie przypadki, gdy u kobiet o dużych nieregularnościach w miesiączkowaniu nag­le cykle się wyrównują. Nikt nie umie wytłumaczyć, dlaczego jedne kobiety miesiączkują regularnie, a inne nie i dlaczego to się czasami zmienia. Ale wiadomo, że takie czynniki jak podróże, wielkie radości, kłopoty czy choroby mają duży wpływ na regularność miesiączek, mogą je opóźniać lub przyspieszać.

Doświadczone kobiety opowiadają, że te, które mieszkają razem, które spędzają ze sobą dużo czasu lub są bliskimi przyjaciółkami, bardzo często zaczyna­ją menstruację w podobnym czasie, choćby przedtem miały zupełnie inny rytm miesięczny. Tym bardziej przyczyny zmian rytmu wydają się niezrozumiałe.

Tak właśnie jest ze mną -zwierzyła mi się pewna starsza pani, z którą rozmawiałyśmy na ten temat: Zawsze miałam miesiącz­kę w tym samym czasie co inne kobiety, z którymi mieszkałam. Kiedy byłam młodsza, ja i moje siostry dostawałyśmy okres zawsze w tym samym czasie – na początku miesiąca. Kiedy wy­jechałam na studia, zmienił mi się rytm i zauważyłam, że okresy zaczynają się w połowie miesiąca, tak jak u moich koleżanek z pokoju.

Jak się okazuje, w tych opowieściach jest wiele prawdy.

Badania naukowe potwierdziły, że kobiety przeby­wające ze sobą mają miesiączki mniej więcej w tym samym czasie.

U bardzo młodych kobiet, które dopiero zaczynają swoje cykle miesięczne, szczególnie często zdarzają się różne nieregularności. Dzieje się tak, ponieważ ciało dziewczyny potrzebuje czasu na przystosowanie się do cyklu menstruacyjnego. Dlatego możesz na przykład przez sześć miesięcy po pierwszej menstruacji nie mieć żadnego krwawienia. Albo możesz krwawić już po dwóch tygodniach od poprzedniej miesiączki. Zwykle takie wahania i nieregularności na początku dojrza­łości płciowej trwają około trzech lat, ale wiele kobiet zawsze ma nieregularne cykle.