Irygacja

Jest to gruntowne płukanie pochwy. Do tego zabie­gu można użyć albo zwykłej wody, albo roztworu wody i octu, albo specjalnych preparatów. Niektóre kobiety używają przyrządów przypominających strzykawki, mających z jednej strony dyszę, a z drugiej zbiornik na wodę lub inny roztwór. Dyszę wprowadza się do poch­wy, naciska się zbiornik i dzięki wytworzonemu ciśnie­niu płyn wpływa do pochwy. Inne zaś używają do tego celu irygatora zaopatrzonego w wężyk. Działa on na podobnej zasadzie.

Zabieg ten nie jest najlepszym rozwiązaniem. Na pewno nie jest niezbędny do utrzymania czystości, bo pochwa oczyszcza się sama poprzez wydzielaną przez

siebie wydzielinę. Ma ona odczyn lekko kwaśny, co za­pobiega rozwojowi bakterii. Irygacja może naruszyć równowagę kwasową i wywołać infekcję. Preparaty, które są w sprzedaży, mogą podrażnić tkankę pochwy. Ponadto zawsze istnieje niebezpieczeństwo wprowa­dzenia nowych drobnoustrojów, które mogą się znajdo­wać na instrumentach do płukania. Oprócz tego zbyt duże ciśnienie wody mogłoby wprowadzić bakterie do macicy i wywołać infekcję. Sporadycznie lekarz może zalecić płukanie różnymi specjalnymi preparatami, lecz będzie to stanowić część leczenia infekcji pochwy. Poza tym płukania nie są zalecane.