Na lżejszą nutę

Czytając powtórnie cały ten serwis, zaniepokoi­łyśmy się trochę, że brzmi on zbyt ponuro. Chociaż te wszystkie informacje o poronieniach, martwych pło­dach, wadach wrodzonych, AIDS, chorobach wene­rycznych i przestępstwach seksualnych uważam za ważne, pomyślałam sobie: „Ojej, dzieci, które to prze­czytają, poczują się tak, jakby spadła im na głowę og­romna cegła".

Innymi słowy, obawiałam się, że wprawię czytelni­czki w przygnębienie, zniechęcenie i rozpacz. Czytanie o tych negatywnych zjawiskach na raz może być trud­ne do zniesienia. Dlatego przypominam, że większość kobiet donasza ciążę i rodzi zdrowe dzieci. Gwałty, ka­zirodztwo i molestowanie oraz AIDS przydarzają się tylko niektórym, a większość chorób wenerycznych da­je się łatwo wyleczyć. Dlatego nie zadręczaj się wiado­mościami, które przeczytałaś. Stanowią one jedynie niewielki fragment całości.