Archive for the ‘Zmiany w sromie’ Category

Odbyt

Mimo że odbyt znajduje się w takiej bliskości narzą­dów płciowych, sam nie jest organem płciowym. Jest to jeszcze jeden otwór w tej okolicy ciała. Jeśli poprowadzisz linię od ujścia pochwy w dół, natrafisz właśnie na odbyt. Jest to zewnętrzne ujście jelit, które mają kształt długich, pustych w środku ru­rek, ułożonych wewnątrz ciała. Czy pamiętacie naszą [...]

Ujście pochwy

Teraz, gdy wiecie, gdzie jest ujście cewki moczowej, łatwo znajdziecie ujście pochwy. Jak już wcześniej była o tym mowa, pochwa znajduje się wewnątrz ciała, więc jej nie zobaczycie. Można ujrzeć jedynie ujście pochwy – mieści się w prostej linii poniżej ujścia cewki moczowej. Ilustracje przedstawiające ujście pochwy są czasa­mi mylące, bo ukazują ciemną, dużą dziurę. [...]

Ujście cewki moczowej

Poniżej łechtaczki w prostej linii znajduje się ujście cewki moczowej. Mocz to substancja wytwarzana przez nasz organizm ze zbędnych części pokarmu. Po­karm, który spożywamy, rozkłada się, by dostarczyć organizmowi energii. Nie wszystkie jednak składniki pożywienia mogą być zużyte przez nasz organizm. To, co nie zużyte, zostaje wydalone na zewnątrz pod pos­tacią przezroczystej, żółtej cieczy. Mocz [...]

Masturbacja

Łechtaczka oraz cała ta część naszego ciała jest bar­dzo wrażliwa. Dotykając jej możesz odczuwać podnie­cenie. Dotykanie, głaskanie, pocieranie; przyciskanie tej okolicy dla uzyskania przyjemności nazywa się masturbacją, onanizmem, samogwałtem lub w języku młodzieżowym – samoobsługą. Czasami podczas masturbacji podniecenie osiąga tak duże natężenie, iż występuje stan orgazmu. Trudno precyzyjnie opisać to zjawisko, ponieważ każ­dy przeżywa [...]

Wargi mniejsze

Po rozchyleniu warg większych ujrzysz dwa fałdy skóry, zwane wargami mniejszymi (po łacinie labia minora). W dzieciństwie mogą być niemal niedostrze­galne, jednak podczas dojrzewania zaczynają rosnąć i stają się bardziej widoczne. Podobnie jak wargi więk­sze, służą do osłony miejsc znajdujących się między ni­mi. Wraz z dojrzewaniem również zmieniają kolor i stają się bardziej pomarszczone. Na [...]

Wzgórek łonowy

Nasz przegląd zaczniemy od wzgórka łonowego. Jak zapewne pamiętacie, jest to warstwa tkanki tłuszczo­wej pokrywająca kość łonową. To właśnie na wzgórku zaczyna rosnąć owłosienie łonowe, a u dorosłej kobiety pokrywają go już gęste, poskręcane włoski. Miejsce to w okresie dojrzewania staje się bardziej mięsiste i uwypukla się. Dzieje się tak dlatego, że gru­bieje warstwa tkanki [...]

Zmiany w sromie

Zewnętrzne narządy płciowe, zwane sromem, w ok­resie dojrzewania również się zmieniają. Łatwo można odróżnić poszczególne części sromu posługując się lus­terkiem, tak jak dziewczyna na rysunku. Ilustracja ta przedstawia ponadto zewnętrzne narządy płciowe małej dziewczynki, dziewczyny w okresie dojrzewania i dorosłej kobiety. Najlepszym sposobem zapoznania się z tą częścią ciała i zaobserwowania zmian zachodzących w okresie [...]