Archive for the ‘Zmiany w narządach rodnych’ Category

Hermafrodyci

Odpowiedź brzmi – tak. Są tacy ludzie, którzy rodzą się i z męskimi i żeńskimi organami płciowymi. Nazy­wamy ich hermafrodytami (obojnakami). Wewnątrz ciała mają zarówno jądra jak jajniki. Na zewnątrz mo­gą mieć prącie, ogólnie męską budowę ciała, a nawet brodę, lecz przy tym wszystkim – kobiece piersi. Her­mafrodyta może mieć także wygląd kobiety, zaokrąglo­ne kształty, [...]

Cykl miesiączkowy i menopauza

Po pierwszej menstruacji u dziewczyny wystąpi owulacja (jajeczkowanie). Miesięczny rytm miesiączko­wania i owulacji nazywa się cyklem miesiączkowym. Powtarza się on regularnie przez wiele lat. Po osiąg­nięciu przez kobietę pewnego wieku (na ogół jest to między czterdziestym piątym a pięćdziesiątym piątym rokiem życia) ten rytm się kończy. Jajniki przestają co miesiąc produkować jajeczka, a więc ustaje [...]

Błona śluzowa macicy

Macicę wyścieła błona śluzowa. W dzieciństwie jest ona bardzo cienka, ale w miarę dojrzewania zachodzą w niej zmiany. Gdy jajniki zaczną wytwarzać wystar­czającą ilość estrogenu, błona śluzowa rozrasta się i wypełnia nowymi naczyniami krwionośnymi oraz gąbczastą wyściełającą tkanką. Do momentu pierw­szego, spowodowanego przez LH, wyjścia jajeczka z jajnika błona śluzowa dwukrotnie zwiększy swoją grubość i [...]

Jajowody

Jajowody, przez które jajeczko przedostaje się do macicy, podczas pokwitania wydłużają się i poszerza­ ją. Ale nawet u dorosłej kobiety nie są grubsze niż nit­ka spaghetti. Jajowody osiągają długość do 8 centy­metrów. Wewnątrz są pokryte drobnymi cienkimi włoskami zwanymi kosmkami, przyczepionymi do mięśni tworzących ścianki. Te mięśnie kurczą się i roz­luźniają, wprawiając w ruch włoski. Właśnie [...]

Jajniki

Jajniki również rosną w okresie dojrzewania. Jed­nak oprócz tego zachodzi w nich znacznie istotniejsza zmiana: to właśnie wtedy zaczynają wytwarzać pierw­sze dojrzałe jajeczka. Inaczej niż mężczyzna, którego jądra produkują ciągle nowe plemniki, kobieta rodzi się już ze wszyst­kimi jajeczkami, jakie kiedykolwiek będzie miała. Są ich setki tysięcy, ale tylko osiemset lub dziewięćset osiągnie pełną dojrzałość. [...]

Szyjka macicy

Na końcu pochwy można wyczuć twardą okrągłą wypukłość. Jest to szyjka macicy, czyli dolna część macicy, lekko wsunięta w pochwę. Po­dobnie jak pochwa, szyjka także rośnie podczas dojrze­wania, osiągając średnicę od 2 do 4 centymetrów u do­rosłej kobiety. Wyczucie szyjki nie zawsze jest łatwe, gdyż znajdu­je się ona na końcu pochwy. Jeśli jednak spróbujesz napiąć [...]

Narządy rodne

Zmiany na zewnątrz ciała: rozwój piersi, owłosienia łonowego, zmiany w sromie, są tylko odbiciem jeszcze ważniejszych zmian zachodzących wewnątrz naszego organizmu. Aby móc w pełni zrozumieć dojrzewanie oraz zjawisko miesiączki, musimy poznać dokonujące się w nas zmiany.   Człowiek ma zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrz­ne narządy płciowe. Wewnętrzne narządy u kobiety są nazywane organami rodnymi, [...]