Dojrzewanie u chłopców

Plemniki i wytrysk

W okresie dojrzewania chłopcy zaczynają wytwa­rzać pierwsze dojrzałe nasienie – plemniki. Rysunek pokazuje przekrój poprzeczny członka i worka mosznowego. Plemniki są wytwarzane w cieniutkich, małych kanalikach, które są zwinięte w jądrach. Póź­niej przedostają się do najądrza, czyli czegoś w rodzaju magazynu. Nasienie, aby dojrzeć, musi tam pozostać mniej więcej sześć tygodni. Następnie przepływa do in­nego organu odgrywającego rolę magazynu poza jąd­rem, czyli do bańki nasieniowodu. Dostaje się tam przez rurkę, zwaną nasieniowodem. W dolnej części bańki nasieniowodu dołączają się pęcherzyki na­sienne. Wytwarzają one płyn nasienny, który odżywia plemniki, umożliwiając ich szybsze poruszanie się. Prostata dodaje do tej mieszanki wytwarzaną przez siebie ciecz. Połączenie plemników i pozostałych cieczy nazywamy spermą lub nasieniem.

W chwili wytrysku mięśnie nasieniowodu i prosta­ty napinają się i wyrzucają nasienie przez cewkę mo­czową na zewnątrz. Mocz również przepływa tym sa­mym kanałem, lecz nigdy razem. W pęcherzu znajduje się mała zastawka, która zamyka dostęp do cewki mo­czowej za każdym razem, gdy ma dojść do wytrysku. Tak jak pierwsza miesiączka jest oznaką dojrzewania u dziewcząt, tak pierwszy wytrysk jest sygnałem, że chłopiec wszedł w okres dojrzewania. U wielu chłop­ców pierwszy wytrysk następuje w wyniku masturba­cji. Częste jest też występowanie wytrysku podczas snu. Takie zjawisko nazywamy polucjami lub zma­zami nocnymi. Chłopiec budzi się i widzi, że na brzu­chu czy prześcieradle jest biaława, kremowata ciecz. Jeżeli nigdy o czymś takim nie słyszał, nie był uprze­dzony, może go to zaskoczyć. W trakcie polucji orga­nizm chłopca pozbywa się nagromadzonych plem­ników. Chłopiec onanizujący się często w ciągu dnia zwykle nie miewa polucji, ponieważ masturbacja aż do wytrysku opróżnia jądra z plemników.

Erekcje

W rozdziale była mowa o erekcjach, zwanych rów­nież wzwodami. Podczas erekcji krew napływa do członka i wypełnia znajdującą się w nim gąbczastą tkankę. Mięśnie u podstawy członka ściągają się, krew zatrzymuje się w nim i dlatego staje się on bardzo twardy. Poza tym wydłuża się, poszerza nieznacznie, ciemnieje i odstaje od ciała.

Mężczyźni mają wzwody przez całe życie, nawet ja­ko dzieci. Dotykanie członka lub moszny może wywo­łać erekcję, podobnie jak podniecenie lub fantazje ero­tyczne. Wzwód może także powstać, gdy członek nie jest dotykany, a mężczyzna nie myśli o seksie. Wystę­puje czasami zaraz po przebudzeniu, a czasami wywo­łują go napięcia w pęcherzu moczowym.

Podczas dojrzewania chłopcy mają bardzo częste wzwody. Są to tak zwane erekcje spontaniczne, nie spowodowane dotykaniem czy gładzeniem członka lub moszny. Mogą być bardzo kłopotliwe, zwłaszcza gdy wystąpią w szkole, w domu czy na ulicy. Mogą się po­jawić dosłownie w każdym miejscu i o każdej porze. Mówi się, że zmiany zachodzące u dziewcząt w okresie dojrzewania są dokuczliwsze niż u chłopców (rośnięcie piersi, miesiączki itd.). Ale chłopcy w moich klasach często opowiadali mi, jak głupio się czują, gdy nagle przytrafi się im taka nieoczekiwana erekcja i jak boją się, żeby nikt tego nie zauważył.
Erekcja może ustąpić w dwojaki sposób. Albo samo­istnie, gdy mięśnie podstawy członka rozluźnią się, krew odpłynie i prącie opadnie. Albo w wyniku rozła­dowania napięcia seksualnego poprzez orgazm. Może go wywołać masturbacja lub stosunek seksualny. Pod­czas orgazmu mięśnie rozluźniają się i napinają ryt­micznie, a w chwilę po nim rozluźniają się, krew odpły­wa i członek opada.

Zmiana sylwetki

Podczas dojrzewania sylwetki dziewcząt zaokrąg­lają się, a chłopców stają się bardziej umięśnione. Po­szerzają się barki a ramiona i uda grubieją. Okres in­tensywnego wzrostu jest gwałtowniejszy u chłopców niż u dziewcząt. Trwa dłużej i na ogół chłopcy są wyżsi od dziewcząt. Gwałtowny wzrost chłopców zaczyna się około dwóch lat później niż u dziewcząt, w zasadzie wraz z początkiem rozwoju ich narządów płciowych.


Zmiany na skórze

Podobnie jak u dziewcząt skóra chłopców także ule­ga zmianom podczas dojrzewania. Uaktywniają się gruczoły łojowe, czego efektem są pryszcze. Chłopcy tak jak dziewczynki pocą się obficiej, a ich pot ma silny, nieprzyjemny zapach. Na biodrach i pośladkach także pojawiają się plamki i później znikają bez śladu.


Tors

U chłopców nie zachodzą oczywiście takie same zmiany w budowie piersi jak u dziewcząt, ale ich bro­dawka również się nieco poszerza. U większości chłop­ców piersi powiększają się i przez pewien czas są na­brzmiałe i wrażliwe. Najczęściej przypada to na fazę drugą lub trzecią. Może wystąpić w jednej piersi lub w obu. Może trwać kilka miesięcy albo kilka lat. Potem zjawiska te zanikają.


Głos

Głos chłopców staje się niższy i głębszy. W toku tego procesu, zwanego mutacją, mają oni skłonność do gwałtownego, nie kontrolowanego przechodzenia od tonów niskich do wysokich, i odwrotnie. Mutacja może trwać kilka miesięcy, a nawet rok lub dwa.

Owłosienie ciała

Podczas dojrzewania u chłopców, podobnie jak u dziewcząt, pojawia się owłosienie łonowe. Na początku widać tylko kilka skręconych włosków, ale później jest ich coraz więcej, stają się gęstsze, mocniej skręcone i ciemniejsze. Owłosienie łonowe zaczyna rosnąć wo­kół podstawy członka, następnie na mosznie, a w mia­rę dorastania włosy zarastają podbrzusze aż do pępka. Później pojawiają się wokół odbytu i na udach.

Owłosienie łonowe występuje dopiero wtedy, gdy zaczynają się rozwijać jądra.

Owłosienie pod pachami pojawia się na ogół w rok po owłosieniu łonowym. Może jednak pojawić się wcześniej, nawet przed wystąpieniem owłosienia ło­nowego.

Kiedy chłopiec wkracza w okres dojrzewania, poja­wia się zarost na twarzy. Najpierw ukazują się włoski w kącikach górnej wargi. W tym samym czasie mogą wystąpić bokobrody. Włosy stopniowo zaczynają ros­nąć także na policzkach i na środku, pod dolną wargą. Na koniec rosną na brodzie. Owłosienie na brodzie po­jawia się dopiero wtedy, gdy jądra są już w pełni roz­winięte. U większości chłopców zarost pojawia się mię­dzy czternastym a osiemnastym rokiem życia, ale mo­że to wystąpić także wcześniej lub później.

Włosy na rękach i nogach ciemnieją i stają się grub­sze. U niektórych pojawia się także owłosienie na tor­sie i na plecach. U jednych jest ono bardzo obfite, u in­nych bardzo skąpe.

Pięć etapów rozwoju narządów płciowych

Podczas dojrzewania zmienia się wygląd członka i woreczka mosznowego. W dzieciństwie moszna jest przyciągnięta mocno do ciała. W miarę upływu cza­su staje się mniej napięta i bardziej obwisła. Gdy męż­czyzna lub chłopiec jest zmarznięty, przestraszony lub podniecony, na pewien czas worek może się lekko skur­czyć i przywrzeć bliżej ciała. W okresie dojrzewania te dwa organy powiększają się i pojawia się wokół nich owłosienie.

Rozwój męskich narządów płciowych, tak jak żeńs­kich, lekarze podzielili na pięć etapów.


Etap pierwszy.
Trwa od urodzenia aż do etapu dru­giego. Członek, moszna i jądra niewiele się zmie­niają. Jedyną zauważalną zmianą jest nieznaczne ich powiększenie.

Etap drugi. Jądra powiększają się i zaczynają lekko zwisać. Jedno z nich znajdzie się trochę wyżej od dru­giego. Skóra moszny ciemnieje i marszczy się, a czło­nek staje się szerszy.

Etap trzeci. Członek wydłuża się i poszerza. Jąd­ra ciągle, stopniowo powiększają się i skóra moszny ciemnieje.


Etap czwarty.
Członek staje się jeszcze dłuższy i szerszy. Jądra także powiększają się, moszna może jeszcze ściemnieć.


Etap piąty.
To etap dorosły. Członek i jądra są już w pełni rozwinięte.

Męskie genitalia mogą się zacząć rozwijać już w dziewiątym roku życia, a najpóźniej ten proces za­czyna się w wieku piętnastu lat. Najczęściej chłopcy zaczynają dojrzewać między jedenastym a dwunas­tym rokiem życia. Ale oczywiście nie ma tu sztywnych reguł. Przejście od etapu drugiego do piątego trwa na ogół od trzech do czterech lat. Może się jednak zdarzyć, że będzie trwało krócej niż dwa lata lub dłużej niż pięć. Moment rozpoczęcia tego procesu nie ma żadnego wpływu na czas jego trwania.

Niekiedy ci, co zaczęli wcześnie dojrzewać rozwijają się szybko, a nieraz wol­no. Podobnie jak ci, którzy zaczęli się późno rozwijać – dojrzewają dłużej lub krócej.

Moment rozpoczęcia dojrzewania nie ma także żad­nego wpływu na rozmiar członka. Podobnie jak u ko­biet wielkość piersi nie ma nic wspólnego z ich kobie­cością, tak samo u mężczyzn rozmiar penisa nie decy­duje o męskości lub jej braku.

Obrzezanie

Rysunek przedstawia ze­wnętrzne narządy płciowe mężczyzny. Przypomnij sobie nazwy poszczególnych części.
Na rysunku tym widzimy członek po obrzezaniu. Obrzezanie polega na operacyjnym usunięciu części napletka pokrywającego żołądź. Dokonuje się tego na ogół wkrótce po narodzinach chłopca, ale z powodze­niem może być mu poddany i starszy chłopiec. Jeżeli członek nie został obrzezany, żołądź jest pokryta napletkiem. Jak widać na rysunku , żołądź można łatwo odsłonić ściągając napletek.

Obrzezania dokonuje się ze względów religijnych. Żydzi i muzułmanie obrzezywali swoich synów, gdyż sądzono, że zabieg ten chroni przed różnymi infekcja­mi oraz przed rakiem prącia. Dzisiaj wiemy, że obrze­zanie nie ma nic wspólnego z prawdopodobieństwem zachorowania na raka prącia. Poza tym rak członka to niezmiernie rzadka choroba. Wszelkich infekcji i cho­rób łatwo unikniemy, jeśli miejsce pod napletkiem bę­dzie regularnie i porządnie myte. Po usunięciu części napletka członek pod względem wyglądu i funkcjono­wania niczym nie różni się od członka nie obrzezanego.


Członek i moszna

Członek jest zbudowany z gąbczastej tkanki. W środku znajduje się cewka moczowa, cienki kanał idą­cy wzdłuż członka. Chłopcy właśnie tą drogą oddają mocz. Tędy również podczas wytrysku wypływa sper­ma. Przy pęcherzu znajduje się zastawka, uniemożli­wiająca jednoczesne wydobywanie się obu cieczy.

Poniżej penisa znajduje się worek mosznowy, za­wierający dwa jądra. Są one bardzo dobrze unerwio­ne i dlatego każdy najmniejszy nawet uraz jest bar­dzo bolesny.

Dojrzewanie chłopców

Strona ta przeznaczona jest dla dziewcząt w ok­resie dojrzewania. Ponieważ chłopcy również prze­chodzą ten etap, a większość dziewcząt interesuje się budową męskiego ciała, dołączamy krótki rozdział na temat zmian zachodzących u waszych kolegów.
Dojrzewanie chłopców przypomina pod wieloma względami dojrzewanie dziewcząt. U obydwu płci nas­tępuje w pewnej fazie gwałtowny rozwój, zmieniają się kształty ciała, pojawiają się włosy łonowe i inne. Organy płciowe dziewcząt produkują już dojrzałe ja­jeczka, chłopcy zaczynają wytwarzać nasienie, męski odpowiednik jajeczka. Narządy płciowe obu płci rozwi­jają się i powiększają. Zarówno dziewczęta, jak chłopcy mocniej się pocą, mają skłonność do pryszczy.Ponieważ jednak płeć męska różni się od żeńskiej, dojrzewanie chłopców przebiega inaczej niż dziewcząt. Po pierwsze inny jest czas rozpoczynania tego okresu.

 

Często wygląda tak, jakby dziewczęta wcześniej zaczy­nały dojrzewać. To wrażenie jest spowodowane fak­tem, że u dziewcząt faza najgwałtowniejszego rozwo­ju przypada na początek dojrzewania, podczas gdy u chłopców następuje w środku tego okresu. Piersi dziewcząt zaczynają się rozwijać w tym samym mniej więcej czasie, co członek i jądra chłopców. Z tym że ze względu na ubranie zmiany u chłopców są trudniejsze do zauważenia. Ale oprócz tych ogólnych różnic nie ma stałych reguł w dojrzewaniu. Niektóre dziewczęta za­czynają się rozwijać wcześniej, niektóre później. To sa­mo dotyczy chłopców. Może się również zdarzyć, że niektórzy chłopcy zaczną dojrzewać wcześniej niż ich rówieśnice.

Chłopcy i dziewczęta to dwie różne płcie, dlatego zjawiska charakterystyczne dla jednej płci nie wystę­pują u drugiej. Chłopcy nie będą więc mieli miesiącz­ki, u dziewcząt nie wystąpi mutacja głosu.