Archive for the ‘Cykl menstruacyjny’ Category

Inne nieregularności menstruacyjne

Od czasu do czasu zdarzają się także inne nieregu­larności. Jak już była o tym mowa, jedna miesiączka może być obfitsza. Jest to całkowicie normalne, ale cza­sami krwawienie jest zbyt obfite. Jeśli co godzinę pod­paska lub tampon są przesiąknięte krwią i trwa to cały dzień, idź do lekarza. Bywa, iż okres nie kończy się bardzo długo. [...]

Objawy przedmiesiączkowe

Zdarza się, że niektóre kobiety odczuwają zespół napięcia przedmiesiączkowego na 7, a nawet 10 dni przed menstruacją. Nie ma pewności co do przyczyn jego powstawania. Niektórzy uważają, że jest spowo­dowany niedoborem witamin oraz pewnych składni­ków odżywczych. Są lekarze, którzy twierdzą, że wy­wołuje go nierównowaga hormonalna. Łagodne formy objawów przedmiesiączkowych są powszechne, odczuwa je w różnych [...]

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

U wielu kobiet w pewnej fazie cyklu można zaobser­wować zmiany w organizmie oraz w zachowaniu. Na przykład ja w czasie miesiączki tryskam energią i wy­ładowuję się robiąc porządki domowe (ma to swoje dob­re strony, ponieważ na ogół nie lubię sprzątać). Mniej więcej na tydzień lub półtora przed miesiączką moje piersi nabrzmiewają, stają się wrażliwsze, a [...]

Skurcze

Prawie każda kobieta w pewnym momencie ma bo­lesne skurcze. Mogą wystąpić przed miesiączką lub w czasie jej trwania. Może to być ból albo lekki, albo os­try i gwałtowny. Większość kobiet ma łagodne skurcze, a trwają one tylko przez moment. Niewiele skarży się na bardzo mocne skurcze podczas każdej menstruacji. Istnieje wiele teorii, ale nikt nie [...]

Irygacja

Jest to gruntowne płukanie pochwy. Do tego zabie­gu można użyć albo zwykłej wody, albo roztworu wody i octu, albo specjalnych preparatów. Niektóre kobiety używają przyrządów przypominających strzykawki, mających z jednej strony dyszę, a z drugiej zbiornik na wodę lub inny roztwór. Dyszę wprowadza się do poch­wy, naciska się zbiornik i dzięki wytworzonemu ciśnie­niu płyn wpływa [...]

Czy podczas miesiączki można…?

Dziewczęta zawsze chcą wiedzieć, czy podczas mie­siączki można robić pewne rzeczy. Czy można się ką­pać i brać prysznic? Myć głowę? Jeździć konno? Ćwi­czyć na wychowaniu fizycznym? Mieć stosunek? Pić zimne napoje i spożywać zimne jedzenie? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi – tak. Mo­żesz robić to wszystko, co w pozostałe dni miesiąca. Oczywiście jeśli chcesz [...]

Wstrząs toksyczny

Omawiając środki higieny dla kobiet, należałoby też wspomnieć o wstrząsie toksycznym, chorobie, któ­ra może być związana z używaniem tamponów, podpa­sek oraz gąbek. Większość chorych były to kobiety po­niżej trzydziestu lat, które zachorowały podczas mie­siączki. Używały wówczas głównie tamponów, rzadziej podpasek czy gąbek. Wstrząs toksyczny jest infekcją. Gdy wywoła go używanie tamponu, zaczyna się w pochwie. [...]

Tampony

Innym sposobem absorbowania krwi menstruacyj­nej jest tampon. Kobiety używały ich od zarania dzie­jów. Robiły wałeczki z trawy lub materiału i wkładały do pochwy. Obecnie istnieją tampony bawełniane, za­opatrzone w przyczepiony na końcu sznureczek, po­magający łatwo je usunąć. Część tamponów zaopatrzo­na jest w aplikator, ułatwiający wprowadzanie ich do pochwy. Dziewczęta zadają sporo pytań na temat tampo­nów. [...]

Podpaski higieniczne

Podpaski różnią się rozmiarami i grubością. Zro­bione są z miękkiej bawełny. Większość ma warstwę celofanu, który zapobiega przesiąknięciu krwi przez bawełnę i pobrudzeniu ubrania. Niektóre podpaski można przymocować do specjal­nego paska, noszonego wokół bioder. Do innych nie potrzeba ani pasków, ani agrafek. Mają pasek z klejem na zewnętrznej stronie, pokryty paskiem papieru. Ściąga się papier [...]

Twoja pierwsza menstruacja

Te karty i tabele są całkiem przyjemną zabawą i mogą ci pomóc określić, kiedy możesz spodziewać się pierwszej miesiączki, lecz niestety nikt nie potrafi dokładnie przewidzieć, kiedy to nastąpi. Wiele dziew­cząt jest tym faktem bardzo zaniepokojonych. „Co ja zrobię, jeśli to się stanie w szkole?" – to py­tanie pojawia się bardzo często. Na szczęście, jest [...]